دوره و شماره: دوره 6، 3-4، پاییز 1391 
4. راهبردهای توسعه اوقات فراغت زائران درمشهد

صفحه 63-86

محمد قاسمی خوزانی؛ سلمان حیاتی؛ مهدی کاظمی بی‌نیاز؛ محسن حجازی جوشقانی


5. متن فضایی زیارت امام رضا (ع)

صفحه 87-108

مهدی سقایی؛ فرامرز نودهی؛ زهره جوانبخت قهفرخی؛ سید محمدباقر طباطبایی


7. مؤلفه‌های اجتماعی - فرهنگی شهر زیارتی پایدار مورد مطالعه: شهر مشهد

صفحه 131-156

مژگان عظیمی هاشمی؛ سعید شریعتی مزینانی؛ فائزه اعظم کاری


8. تحلیل جامعه‌شناختی مدت اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد

صفحه 157-179

سیمین فروغ‌زاده؛ سعید شریعتی مزینانی؛ مجید دانایی سیج


9. پدیدارشناسی تجربی زیارت امام‌رضا (ع)

صفحه 180-198

علی یوسفی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ علیرضا کهنسال؛ فهیمه مکری‌زاده