اسامی داوران 

منصوره اعظم آزاده (دانشگاه الزهراء)، شیرین احمدنیا (دانشگاه علامه طباطبایی)، جمال ادهمی(دانشگاه آزاد اسلامی سنندج)، مصطفی ازکیا (دانشگاه تهران)، سوسن باستانی (دانشگاه الزهراء)، مجتبی ترکارانی (دانشگاه لرستان)، سید حسین سراج‌زاده (دانشگاه خوارزمی)، مظفرالدین شهبازی (دانشگاه آزاد اسلامی)، رضا صفری‌شالی (دانشگاه خوارزمی)، صلاح‌الدین قادری (دانشگاه خوارزمی)، زهرا قاضی‌نژاد (دانشگاه الزهراء)، منصور وثوقی‌(دانشگاه تهران).

 فاضل الیاسی (پژوهشگر آزاد)، نازمحمد اونق (دانشگاه پیام نور)، سوسن باستانی (دانشگاه الزهراء)، مجتبی ترکارانی (دانشگاه لرستان)، مریم یارمحمد توسکی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)، یاسر رستگار (دانشگاه هرمزگان)، سیامک زندرضوی (دانشگاه باهنر کرمان)، سید حسین سراج‌زاده (دانشگاه خوارزمی)، مظفرالدین شهبازی (دانشگاه آزاد اسلامی)، رضا صفری‌شالی (دانشگاه خوارزمی)، صلاح‌الدین قادری (دانشگاه خوارزمی)، مریم قاضی‌نژاد (دانشگاه الزهراء)، علیرضا قربانی (دانشگاه پیام نور گنبد)، سعید مدنی (پژوهگشر آزاد)، زهرا میرحسینی (دانشگاه الزهراء)، سیروان محمودی (پژوهشگر آزاد)، حسین ملتفت (دانشگاه شهیدچمران اهواز)، محسن موسوی (دانشگاه یزد)، منصور وثوقی ‌(دانشگاه تهران)، آرمان حیدری (دانشگاه یاسوج).

نازمحمد اونق (دانشگاه پیام نور)، مهدی امیرکافی (دانشگاه کرمان)، سوسن باستانی (دانشگاه الزهراء)، محمدحسین پناهی (دانشگاه علامه طباطبائی)، کرم حبیب پور (دانشگاه خوارزمی)، جلیل سحابی (دانشگاه آزاداسلامی سنندج)، سیدحسین سراج زاده (دانشگاه خوارزمی)، صلاح الدین قادری (دانشگاه خوارزمی)، امید قادرزاده (دانشگاه کردستان)، افسانه کمالی (دانشگاه الزهراء)، علیرضا کریمی (دانشگاه خوارزمی)، سعیده گروسی (دانشگاه کرمان)، محمد مبارکی (دانشگاه یزد)، هادی مرجائی (موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، سوده مقصودی (دانشگاه کرمان)، حمزه نوذری (دانشگاه خوارزمی).

علیرضا افشانی (دانشگاه یزد)، اسماعیل بلالی (دانشگاه بوعلی سینا همدان)، فرح ترکمان (دانشگاه آزاد اسلامی)، مسعود حاجی زاده میمندی (دانشگاه یزد)، فریده خلج فراهانی (موسسه مطالعات جمعیتی)، علی روحانی (دانشگاه یزد)، علی اصغر سعیدی (دانشگاه تهران)، خدیجه سفیری (دانشگاه الزهراء)، محمدتقی عباسی (دانشگاه شیراز)، علی عربی (دانشگاه شهیدچمران اهواز)، عباس عسکری ندوشن (دانشگاه یزد)، احمد کلاته ساداتی (دانشگاه یزد)، محمد مبارکی (دانشگاه یزد)، ابوالفضل مرشدی (دانشگاه یزد)، سعید معیدفر (دانشگاه تهران)، حسین ملتفت (دانشگاه شهیدچمران اهواز)، ملیحه مندگاری (دانشگاه یزد)، شراره مهدیزاده (دانشگاه الزهراء)، زهرا میرحسینی (دانشگاه الزهرا).

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
صادق Salehi گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران
حسین آقابابایی
مرضیه ابراهیمی
رشید احمدرش عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کردستان
شیرین احمدنیا
یعقوب احمدی
جمال ادهمی
فرهنگ ارشاد جامعه شناسی تاریخی
حسن اسماعیل زاده مدرس دانشگاه فرهنگیان خرم آباد
شهلا اعزازی
منصوره اعظم آزاده
حسین افراسیابی
افسر افشاری نادری جامعه شناسی فرهنگ
سیدعلیرضا افشانی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حسین اکبری
نورالدین اله دادی هیات علمی دانشگاه پیام نور
رضا امیدی
مهدی امیر کافی
علی ایار استاد مدعو گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلام
بهمن باینگانی
احمد بخارایی دانشگاه پیام نور
اسماعیل بلالی
اردشیر بهرامی
ولی بهرامی علوم انسانی، دانشکده ادبیات، دانشگاه کاشان، شهر لرستان، ایران
داریوش بوستانی
فرهاد بیانی فلسفه علوم اجتماعی
محمد بیرانوند
مسعود بیننده
سلیمان پاک سرشت
علی پژهان
محمد پورترکارانی
محمدرضا پویافر
صدیقه پیری دانشگاه تهران
غلامرضا تاجبخش
مجتبی ترکارانی
فرح ترکمان
افسانه توسلی
ابراهیم توفیق جامعه شناسی تاریخی
نوین تولایی
حمید رضا جانعلی زاده چوب بستس
فروزنده جعفرزاده پور مدیر گروه جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی تهران ایران
محمد رضا جوادی یگانه
ابراهیم حاجیانی
کرم حبیب پور گتابی
فؤاد حبیبی
زینب حسن پور
قاسم حسنی
آرش حیدری
اعظم خاتم
سعید خانی
حسین دانش مهر
عبدالحسین دانشوری نسب بخش علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
علیرضا دهقان نیری
اعظم راودراد
جبار رحمانی
محمدمهدی رحمتی
یاسر رستگار هرمزگان
ولی الله رستمعلی زاده
کیانوش رستمی
علی رضائیان دانشگاه رازی کرمانشاه
احمد رضایی
محمد رضایی
محمد رضا رضوانی
علی روحانی
پیام روشنفکر دانشکده علوم بهزیستی
شهره روشنی
نهال ریاضی
سیامک زند رضوی
سیده زهرا زوارموسوی نیاکی
جلیل سحابی
سید حسین سراج زاده
علی اصغر سعیدی
محمدمسعود سعیدی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مشهد، ایران
عالیه شکربیگی استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی شکوری
مظفرالدین شهبازی
ملیحه شیانی جامعه شناسی، علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایران
مهین شیخ انصاری
رضا صفری شالی
رضا صمیمم
مصطفی ظهیری نیا عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
حمید عباداللهی چنذانق جامعه شناسی تاریخی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
محمد عباس زاده
محمدتقی عباسی دانشگاه شیراز
حمید عبداللهیان
عباس عبدی
علی عربی پژوهشگر اجتماعی- عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران
محمود عقیلی
امید علی احمدی
سهیلا علیرضا نژاد
ملیحه علی ماندگاری
محمد فاضلی دانشگاه شهیدبهشتی
مقصود فراستخواه
سید احمد فیروزآبادی
ایرج فیضی
امید قادرزاده عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
علیرضا قاسمی
علیرضا قربانی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سیاوش قلی پور
سیمین کاظمی
عباس کاظمی
کاظم کاظمی
شهلا کاظمی پور
لیدا کاوسی کلاشمی
زینب کاوه
جلیل کریمی عضو هیئت علمی/ گروه جامعه شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
علیرضا کریمی
فردین کریمی
احمد کلاته ساداتی گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
عبدالحسین کلانتری
مسعود کوثری
مجید کوششی
سعیده گروسی
سعیده گروسی
محمد مهدی لبیبی
محمد مبارکی
حسین محمدزاده
جمال محمدی
محمد علی محمدی
نعیما محمدی
مریم محمودی پژوهشگر آزاد
حسین محمودیان
جواد مداحی مشیزی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
سعید مدنی
ابوالفضل مرشدی
سوده مقصودی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین ملتفت استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم ملکی صادقی
شراره مهدی زاده دانشگاه الزهرا
عباس مهرگان عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
میثم موسایی
سید محسن موسوی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
سید یعقوب موسوی استاد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا
زهرا میرحسینی دانشگاه الزهرا
محمد میر سندسی هیت علمی
ندا میلانی
اسدالله نقدی
رویا نوری
سید ضیا هاشمی دانشگاه تهران
حسن رضا یوسفوند