اسامی داوران سال 1400

محمدرضا پویافر (دانشگاه علوم انتظامی)، ابراهیم توفیق (پژوهشگر آزاد)، عمادالدین باقی (مدرس دانشگاه بین المللی چابهار)، فاطمه جواهری (دانشگاه خوارزمی)، مسعود چلبی (دانشگاه شهید بهشتی)، سیدحسین سراج­زاده (دانشگاه خوارزمی)، ملیحه شیانی (دانشگاه تهران)، محمدرضا رضوانی (دانشگاه تهران)، محمد عباس زاده (دانشگاه تبریز)، ناصر فکوهی (دانشگاه تهران)، سیمین کاظمی (مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)،  سعید مدنی (پژوهشگر آزاد)، پیام روشنفکر (دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی)، هدایت الله نیکخواه (پژوهشگر آزاد)، منصور وثوقی (دانشگاه تهران).

منصوره اعظم آزاده (دانشگاه الزهراء)، فرهنگ ارشاد (دانشگاه شهیدچمران اهواز)، مجتبی ترکارانی (دانشگاه لرستان)، جهانگیر جهانگیری (دانشگاه شیراز)، علی محمد حاضری (دانشگاه تربیت مدرس)، سیدسعید زاهدزاهدانی (دانشگاه شیراز)، زینب شفیعی (دانشگاه الزهراء)، علی عربی (دانشگاه شهید چمران اهواز)، مقصود فراستخواه (موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، سیداحمد فیروزآبادی (دانشگاه تهران)، سیدیعقوب موسوی (دانشگاه الزهراء).

 

فرهنگ ارشاد (دانشگاه شهیدچمران اهواز)، منصوره اعظم آزاده (دانشگاه الزهراء)، حسین آقابابایی (دانشگاه گیلان)، شهلا اعزازی (دانشگاه علامه طباطبائی)، نازمحمد اونق (دانشگاه پیام نور بجنورد)، عمادالدین باقی (دانشگاه بین­الملی چابهار)، فخرالسادات پیرونذیری (دانشگاه فرهنگیان گیلان)، محمدرضا پویافر (دانشگاه علوم انتظامی)، علی پژهان (دانشگاه آزاد اسلامی)، مریم یارمحمد توسکی (دانشگاه اراک)، فاطمه جواهری (دانشگاه خوارزمی)، مجید حسینی­نثار (سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان)، هدا حلاج­زاده (دانشگاه گیلان)، کرم حبیب ­پور (دانشگاه خوارزمی)، محمدامین کنعانی (دانشگاه گیلان)، محمد غلامی (دانشگاه گیلان)، پویا علاءالدینی (دانشگاه تهران)، مریم رحمانی (دانشگاه بجنورد)، رضا سلطانی (دانشگاه گیلان)، عالیه شکربیگی (دانشگاه آزاد اسلامی)، الهام شیردل (دانشگاه سیستان و بلوچستان)، حمید عباداللهی (دانشگاه گیلان)، حلیمه عنایت (دانشگاه شیراز)، لیلا فلاحتی (موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی)، کمال کوهی (دانشگاه تبریز)، ابراهیم مسعودنیا (دانشگاه گیلان)، رضا معصومی ­راد (دانشگاه گیلان)، رضا مقصودی (دانشگاه گیلان)، علی یعقوبی چوبری (دانشگاه گیلان).

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
صادق Salehi گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران
حسین آقابابایی
مرضیه ابراهیمی
پرویز اجلالی
شیرین احمدنیا
یعقوب احمدی
رشید احمدی‌فر استادیار جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان کردستان،تهران،ایران.
جمال ادهمی
فرهنگ ارشاد جامعه شناسی تاریخی
حسن اسماعیل زاده مدرس دانشگاه فرهنگیان خرم آباد
شهلا اعزازی
منصوره اعظم آزاده
حسین افراسیابی
افسر افشاری نادری جامعه شناسی فرهنگ
سیدعلیرضا افشانی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حسین اکبری
نورالدین اله دادی هیات علمی دانشگاه پیام نور
رضا امیدی
مهدی امیر کافی
علی ایار استاد مدعو گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلام
بهمن باینگانی
احمد بخارایی دانشگاه پیام نور
اسماعیل بلالی
اردشیر بهرامی
ولی بهرامی علوم انسانی، دانشکده ادبیات، دانشگاه کاشان، شهر لرستان، ایران
داریوش بوستانی
فرهاد بیانی فلسفه علوم اجتماعی
محمد بیرانوند
مسعود بیننده
سلیمان پاک سرشت
علی پژهان
محمد پورترکارانی
محمدرضا پویافر
صدیقه پیری دانشگاه تهران
غلامرضا تاجبخش
مجتبی ترکارانی
فرح ترکمان
افسانه توسلی
ابراهیم توفیق جامعه شناسی تاریخی
نیره توکلی
نوین تولایی
حیدر جانعلی زاده چوب بستس جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
فروزنده جعفرزاده پور مدیر گروه جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی تهران ایران
محمد رضا جوادی یگانه
ابراهیم حاجیانی
کرم حبیب پور گتابی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی
فؤاد حبیبی
زینب حسن پور
قاسم حسنی
آرش حیدری
اعظم خاتم
سعید خانی
حسین دانش مهر
عبدالحسین دانشوری نسب بخش علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
علیرضا دهقان نیری
غلامرضا ذاکر صالحی
محمد سعید ذکایی گروه مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران: ایران
اعظم راودراد
جبار رحمانی
محمدمهدی رحمتی
یاسر رستگار هرمزگان
ولی الله رستمعلی زاده
کیانوش رستمی
علی رضائیان دانشگاه رازی کرمانشاه
احمد رضایی
محمد رضایی
محمد رضا رضوانی
علی روحانی
محمد روز خوش
پیام روشنفکر دانشکده علوم بهزیستی
شهره روشنی
نهال ریاضی
سیامک زند رضوی
سیده زهرا زوارموسوی نیاکی
محمد تقی سبزه ای
جلیل سحابی
سید حسین سراج زاده
علی اصغر سعیدی
محمدمسعود سعیدی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مشهد، ایران
خدیجه سفیری
عالیه شکربیگی استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی شکوری
مظفرالدین شهبازی
ملیحه شیانی جامعه شناسی، علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایران
مهین شیخ انصاری
رضا صفری شالی
رضا صمیمم
مصطفی ظهیری نیا عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
حمید عباداللهی چنذانق جامعه شناسی تاریخی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
محمد عباس زاده
محمدتقی عباسی دانشگاه شیراز
حمید عبداللهیان
عباس عبدی
علی عربی پژوهشگر اجتماعی- عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران
خیام عزیزی مهر دانشگاه تهران
محمود عقیلی
امید علی احمدی
سهیلا علیرضا نژاد
محمدباقر علیزاده اقدم دانشگاه تبریز
ملیحه علی ماندگاری
اکبر علیوردی نیا
محمد فاضلی دانشگاه شهیدبهشتی
مقصود فراستخواه
مجید فولادیان
سید احمد فیروزآبادی
ایرج فیضی
امید قادرزاده عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
معصومه قاراخانی
علیرضا قاسمی
علیرضا قربانی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سیاوش قلی پور
سیمین کاظمی
عباس کاظمی
کاظم کاظمی
شهلا کاظمی پور
لیدا کاوسی کلاشمی
زینب کاوه
جلیل کریمی عضو هیئت علمی/ گروه جامعه شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
علیرضا کریمی گروه آموزشی جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
فردین کریمی
محمد کشاورز استادیار گروه ایرانشناسی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
احمد کلاته ساداتی گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
عبدالحسین کلانتری
افسانه کمالی
مسعود کوثری
مجید کوششی
سعیده گروسی
سعیده گروسی
محمد مهدی لبیبی
محمد مبارکی
محمد مبارکی
حسین محمدزاده
جمال محمدی
محمد علی محمدی
نعیما محمدی
مریم محمودی پژوهشگر آزاد
حسین محمودیان
جواد مداحی مشیزی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
سعید مدنی
فاطمه مدیری جامعه شناسی خانواده گروه مطالعات خانواده، موسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران
ابوالفضل مرشدی
رحمت الله معمار جامعه شناسی دین گروه علوم اجتماعی
سوده مقصودی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین ملتفت استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم ملکی صادقی
شراره مهدی زاده دانشگاه الزهرا
عباس مهرگان عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
میثم موسایی
سید محسن موسوی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
سید یعقوب موسوی استاد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا
زهرا میرحسینی دانشگاه الزهرا
محمد میر سندسی هیت علمی
اصغر میرفردی دانشیار جامعه‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
ندا میلانی
اسدالله نقدی
حمزه نوذری
رویا نوری
محسن نوغانی دانشگاه فردوسی مشهد
سید ضیا هاشمی دانشگاه تهران
مریم یارمحمد توسکی اراک
محمد یزدانی نسب گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران
حسن رضا یوسفوند