اصول اخلاقی

  1. بدیهی است انجمن جامعه‌شناسی ایران و هیأت تحریریه مجله براساس همترازی و همچنین اعتمادی که به همکاران محترم و اعضاء اجتماع علمی کشورد دارد، مسئولیت اعتبار و صحت محتوای مقالات را بر عهده همکاران محترم گذاشته و نام افرادی به عنوان نویسنده حقیق و واقعی مقالات تلقی می‌شود که همکاران گرامی، خودشان در ارسال نخستین نسخه مقاله که به دفتر مجله ارسال می‌دادند ذکر کرده و می‌کنند.
  2. هیأت تحریریه به طور مکرر تقاضا نموده و انتظار دارد مقاله‌ای که برای چاپ به مجله فرستاده می‌شود، در هیچ جای دیگر (به صورت علمی- پژوهشی یا هر کیفیت دیگر) چاپ و منتشر نشده باشد.
  3.  البته همکاران گرامی آگاهی کافی دارند که گاهی اوقات برخی نویسندگان پیش از تحویل متن نهایی مقاله به سامانه یا ارسال به شیوه سنتی به دفتر مجله، آن را به صورت "مقاله در دست تهیه" (working paper) در سایت‌های شخصی یا هر شگرد دیگر در شبکه مجازی در معرض مطالعه خوانندگان قرار می‌دهند تا علاقمندان و آنهایی که درباره موضوع مقاله تجربه تخصصی دارند پیشنهادهایی – مثلاً به صورت کامنت- به نویسنده در جهت غنای کیفی مقاله بدهند. بدیهی است این روش چنانچه در اجتماع علمی ما هم رواج یابد کاری مفید است و این کار مغایرتی با این اصل که مقاله پیش از تحویل به سایت مجله جامعه‌شناسی ایران نباید در جایی منتشر شده باشد مغایرتی ندارد.
  4. هیأت تحریریه فرایند داوری مقاله را به گونه‌ای مدیریت می‌کند که داوران از نام و نشان نویسنده/نویسندگان آگاهی نداشته و نویسنده/نویسندگان نیز از نام و نشان داوران آگاهی ندارند.
  5. همکاران گرامی به خوبی آگاهی دارند که انجمن جامعه‌شناسی ایران و هیأت تحریریه هیچ گونه سازوکار و امکاناتی را ندارد که صحت و سلامت محتوی مقاله و اصالت آن به نام نویسندگان محترم را کنترل نماید و اصولاً سیاست انجمن جامعه‌شناسی ایران- به عنوان یک نهاد مدنی و سازمان غیرحکومتی (NGO)- این نیست که کنترلی از این دست بر انتشار مقالات داشته باشد. بنابراین تمامی مسئولیت اخلاقی درباره صحت و اصالت مقالات ارسالی بر عهده نویسندگان ارجمند است.

 

- این نشریه از قوانین cope تبعیت می‌کند.

 - این نشریه تحت قانون بین‌المللی کپی رایت  Creative CommonsLicense می‌باشد.

 نویسنده‌گانی که قصد انتشار مقاله در این نشریه را دارند به شرایط زیر پایبند هستند.

 الف. حق نشر برای نویسنده می باشد و نویسنده تحت مجوز  Creative Commons Attribution License به مجله این امکان را می دهد که مقاله چاپ شده را با دیگران به اشتراک گذاشته منوط به اینکه حقوق مؤلف اثر حفظ شود  و  به انتشار اولیه مقاله در این مجله اشاره بشود. 

ب. نویسنده‌ها قادر به ورود و جدا از ترتیبات قراردادی اضافی برای توزیع غیر انحصاری از نسخه منتشر شده این مجله از کار (به عنوان مثال، آن را به یک مخزن نهادی و یا انتشار آن در یک کتاب)، با اذعان به انتشارش به این مجله است.

پ. نویسنده مجاز و تشویق به ارسال کار خود به صورت آنلاین می‌باشد (به عنوان مثال، در مخازن سازمانی و یا در وب سایت خود) حتی قبل و در طول فرآیند ارسال، به شرط آنکه  به مبادلات تولیدی منجر شود، و همچنین استناد به آثار منتشر شده رعایت شده باشد. 

 

 کپی رایت

نشریه مطالعات اجتماعی ایران تحت مجوز   (CC- By 4.0) منتشر می شود و افراد فقط در صورت استناد به مقاله اصلی منتشر شده در این نشریه می توانند مطالب آن را مورد استفاده قرار دهند. با ارسال مقاله به این نشریه، تمام حقوق مالکیت معنوی بجز حق چاپ و نشر مقاله به نویسندگان تعلق خواهد داشت، مشروط بر اینکه در بازنشر و استفاده از محتوای مقالات به مرجع اصلی مقالات (نشریه مطالعات اجتماعی ایران) اشاره و استناد شود.