اسامی داوران سال 1397

  فرهنگ ارشاد (دانشگاه شهید چمران اهواز)، ولی اله رستمعلی زاده (موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور سیدحسین سراج زاده (دانشگاه خوارزمی)، محمد سیدمیزایی (دانشگاه شهیدبهشتیمظفرالدین شهبازی (دانشگاه آزاد اسلامی زنجانمصطفی ظهیری نیا (دانشگاه هرمزگانسهیلا علیرضانژاد (دانشگاه آزاد اسلامی گرمسارشهلا کاظمی‌پور (دانشگاه تهران)، منصور وثوقی (دانشگاه تهران).

فرهنگ ارشاد (دانشگاه شهید چمران اهواز)، امین اسماعیلی (جهاد دانشگاهی)،‌حسین افراسیابی (دانشگاه یزد)، علی حاتمی (پژوهشکده  فرهنگ و هنر و معماری)،‌ غلامرضا ذاکرصالحی (موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)،‌ عالیه شکربیگی (دانشگاه ازاد اسلامی)، مقصود فراستخواه (موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، محمدامین قانعی راد (مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)، محمد لبیبی (دانشگاه ازاد اسلامی)، محسن موسوی (دانشگاه یزد)،

جمال ادهمی (دانشگاه  آزاداسلامی کردستان)، سوسن باستانی (دانشگاه الزهراء)، مسعود بیننده (دانشگاه فرهنگیان)، فواد حبیبی (دانشگاه آزاداسلامی سنندج)، سیدحسین سراج زاده (دانشگاه خوارزمی)، یارمحمد قاسمی (دانشگاه ایلام)، زینب کاوه (دانشگاه خوارزمی)، جلیل کریمی (دانشگاه رازی کرمانشاه) حسین محمدزاده (دانشگاه پیام نور کردستان)، نعیما محمدی (دانشگاه کرمان)، حسین محمودیان (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران).

 

 

مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد، خواهشمند است راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید. باتشکر

 «این نشریه، مقالات را با استفاده از نرم‌افزارهای مشابه یاب، بررسی و کنترل می‌کند که اصالت تعلق آن به نویسنده مسلم شود»

 
 تاریخ به روزرسانی نشریه: مهر 1398

 

 

 ***********************************************

مجله دوره سیزدهم، شماره 1، بهار 1398  با مقاله‌های زیر به چاپ خواهد رسید. 

 

ضرورت وجودی و اهمیت کارکردی بازگشت به اجتماعات محلی (گسست‌ها و فرصت‌ها)

محسن ابراهیم‌پور

تحلیلی بر فرهنگ شهروندی و عوامل مؤثر بر آن(مورد مطالعه: استان لرستان)

ولی بهرامی، محسن نیازی، سیدمحسن موسوی، مهران سهراب‌زاده

مطالعة تطبیقی فرهنگ پوشش دختران و پسران جوان در دو منطقه از شهر تهران

مریم رفعت‌جاه، اعظم فلاح سفیدکوه

مطالعه تفسیری هژمونی ارزش‌های بازار در مناطق مرزی نمونه موردی: شهرستان بانه و روستاهای دهستان شوی

سید احمد فیروزآبادی، حسین راغفر، هیوا احمدی

تبیین وضعیت خشونت ‌ساختاری در شهر‌ سنندج

محمدصدیق محمدی،  محمد گنجی،  یعقوب احمدی

مطالعة تجربة زیستة کودکان و نوجوانان در خانواده‌هایی با والد زندانی

زهرا میرحسینی، مرضیه ابراهیمی

 

شماره جاری: دوره 12، 4(ویژه نامه کرمان)، زمستان 1397