اسامی داوران سال 1398

 منصوره اعظم آزاده (دانشگاه الزهراء)، شیرین احمدنیا (دانشگاه علامه طباطبایی)، جمال ادهمی(دانشگاه آزاد اسلامی سنندج)، مصطفی ازکیا (دانشگاه تهران)، سوسن باستانی (دانشگاه الزهراء)، مجتبی ترکارانی (دانشگاه لرستان)، سید حسین سراج‌زاده (دانشگاه خوارزمی)، مظفرالدین شهبازی (دانشگاه آزاد اسلامی)، رضا صفری‌شالی (دانشگاه خوارزمی)، صلاح‌الدین قادری (دانشگاه خوارزمی)، زهرا قاضی‌نژاد (دانشگاه الزهراء)، منصور وثوقی‌(دانشگاه تهران).

 فاضل الیاسی (پژوهشگر آزاد)، نازمحمد اونق (دانشگاه پیام نور)، سوسن باستانی (دانشگاه الزهراء)، مجتبی ترکارانی (دانشگاه لرستان)، مریم یارمحمد توسکی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)، یاسر رستگار (دانشگاه هرمزگان)، سیامک زندرضوی (دانشگاه باهنر کرمان)، سید حسین سراج‌زاده (دانشگاه خوارزمی)، مظفرالدین شهبازی (دانشگاه آزاد اسلامی)، رضا صفری‌شالی (دانشگاه خوارزمی)، صلاح‌الدین قادری (دانشگاه خوارزمی)، مریم قاضی‌نژاد (دانشگاه الزهراء)، علیرضا قربانی (دانشگاه پیام نور گنبد)، سعید مدنی (پژوهگشر آزاد)، زهرا میرحسینی (دانشگاه الزهراء)، سیروان محمودی (پژوهشگر آزاد)، حسین ملتفت (دانشگاه شهیدچمران اهواز)، محسن موسوی (دانشگاه یزد)، منصور وثوقی ‌(دانشگاه تهران)، آرمان حیدری (دانشگاه یاسوج).

نازمحمد اونق (دانشگاه پیام نور)، مهدی امیرکافی (دانشگاه کرمان)، سوسن باستانی (دانشگاه الزهراء)، محمدحسین پناهی (دانشگاه علامه طباطبائی)، کرم حبیب پور (دانشگاه خوارزمی)، جلیل سحابی (دانشگاه آزاداسلامی سنندج)، سیدحسین سراج زاده (دانشگاه خوارزمی)، صلاح الدین قادری (دانشگاه خوارزمی)، امید قادرزاده (دانشگاه کردستان)، افسانه کمالی (دانشگاه الزهراء)، علیرضا کریمی (دانشگاه خوارزمی)، سعیده گروسی (دانشگاه کرمان)، محمد مبارکی (دانشگاه یزد)، هادی مرجائی (موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، سوده مقصودی (دانشگاه کرمان)، حمزه نوذری (دانشگاه خوارزمی).

علیرضا افشانی (دانشگاه یزد)، اسماعیل بلالی (دانشگاه بوعلی سینا همدان)، فرح ترکمان (دانشگاه آزاد اسلامی)، مسعود حاجی زاده میمندی (دانشگاه یزد)، فریده خلج فراهانی (موسسه مطالعات جمعیتی)، علی روحانی (دانشگاه یزد)، علی اصغر سعیدی (دانشگاه تهران)، خدیجه سفیری (دانشگاه الزهراء)، محمدتقی عباسی (دانشگاه شیراز)، علی عربی (دانشگاه شهیدچمران اهواز)، عباس عسکری ندوشن (دانشگاه یزد)، احمد کلاته ساداتی (دانشگاه یزد)، محمد مبارکی (دانشگاه یزد)، ابوالفضل مرشدی (دانشگاه یزد)، سعید معیدفر (دانشگاه تهران)، حسین ملتفت (دانشگاه شهیدچمران اهواز)، ملیحه مندگاری (دانشگاه یزد)، شراره مهدیزاده (دانشگاه الزهراء)، زهرا میرحسینی (دانشگاه الزهرا).

نویسندگان محترم, با سلام

روزهای کاری انجمن, یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9- 14

 

مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد، خواهشمند است راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید. باتشکر

 «این نشریه، مقالات را با استفاده از نرم‌افزارهای مشابه یاب، بررسی و کنترل می‌کند که اصالت تعلق آن به نویسنده مسلم شود»

 
 تاریخ به روزرسانی نشریه: مهر 1398

 

 

 

شماره جاری: دوره 13، 4 (دومین ویژه نامه یزد)، زمستان 1398 

2. زمینه‌ها و پیامدهای ازدواج زودهنگام دختران 13 تا 16 ساله (شهرستان اردکان، یزد)

صفحه 31-54

10.22034/jss.2019.47853

سیدرضا جوادیان؛ الهام شمالی احمدآبادی؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ محدثه عابدی