دوره 13 (1398)
دوره 12 (1397)
دوره 11 (1396)
دوره 10 (1395)
دوره 9 (1394)
دوره 8 (1393)
دوره 7 (1392)
دوره 6 (1391)
دوره 5 (1390)
دوره 4 (1389)
دوره 3 (1388)
دوره 1 (1385)

                                                            اسامی داوران سال 1398

 منصوره اعظم آزاده (دانشگاه الزهراء)، شیرین احمدنیا (دانشگاه علامه طباطبایی)، جمال ادهمی(دانشگاه آزاد اسلامی سنندج)، مصطفی ازکیا (دانشگاه تهران)، سوسن باستانی (دانشگاه الزهراء)، مجتبی ترکارانی (دانشگاه لرستان)، سید حسین سراج‌زاده (دانشگاه خوارزمی)، مظفرالدین شهبازی (دانشگاه آزاد اسلامی)، رضا صفری‌شالی (دانشگاه خوارزمی)، صلاح‌الدین قادری (دانشگاه خوارزمی)، زهرا قاضی‌نژاد (دانشگاه الزهراء)، منصور وثوقی‌(دانشگاه تهران).

 فاضل الیاسی (پژوهشگر آزاد)، نازمحمد اونق (دانشگاه پیام نور)، سوسن باستانی (دانشگاه الزهراء)، مجتبی ترکارانی (دانشگاه لرستان)، مریم یارمحمد توسکی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)، یاسر رستگار (دانشگاه هرمزگان)، سیامک زندرضوی (دانشگاه باهنر کرمان)، سید حسین سراج‌زاده (دانشگاه خوارزمی)، مظفرالدین شهبازی (دانشگاه آزاد اسلامی)، رضا صفری‌شالی (دانشگاه خوارزمی)، صلاح‌الدین قادری (دانشگاه خوارزمی)، مریم قاضی‌نژاد (دانشگاه الزهراء)، علیرضا قربانی (دانشگاه پیام نور گنبد)، سعید مدنی (پژوهگشر آزاد)، زهرا میرحسینی (دانشگاه الزهراء)، سیروان محمودی (پژوهشگر آزاد)، حسین ملتفت (دانشگاه شهیدچمران اهواز)، محسن موسوی (دانشگاه یزد)، منصور وثوقی ‌(دانشگاه تهران)، آرمان حیدری (دانشگاه یاسوج).

نازمحمد اونق (دانشگاه پیام نور)، مهدی امیرکافی (دانشگاه کرمان)، سوسن باستانی (دانشگاه الزهراء)، محمدحسین پناهی (دانشگاه علامه طباطبائی)، کرم حبیب پور (دانشگاه خوارزمی)، جلیل سحابی (دانشگاه آزاداسلامی سنندج)، سیدحسین سراج زاده (دانشگاه خوارزمی)، صلاح الدین قادری (دانشگاه خوارزمی)، امید قادرزاده (دانشگاه کردستان)، افسانه کمالی (دانشگاه الزهراء)، علیرضا کریمی (دانشگاه خوارزمی)، سعیده گروسی (دانشگاه کرمان)، محمد مبارکی (دانشگاه یزد)، هادی مرجائی (موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، سوده مقصودی (دانشگاه کرمان)، حمزه نوذری (دانشگاه خوارزمی).

علیرضا افشانی (دانشگاه یزد)، اسماعیل بلالی (دانشگاه بوعلی سینا همدان)، فرح ترکمان (دانشگاه آزاد اسلامی)، مسعود حاجی زاده میمندی (دانشگاه یزد)، فریده خلج فراهانی (موسسه مطالعات جمعیتی)، علی روحانی (دانشگاه یزد)، علی اصغر سعیدی (دانشگاه تهران)، خدیجه سفیری (دانشگاه الزهراء)، محمدتقی عباسی (دانشگاه شیراز)، علی عربی (دانشگاه شهیدچمران اهواز)، عباس عسکری ندوشن (دانشگاه یزد)، احمد کلاته ساداتی (دانشگاه یزد)، محمد مبارکی (دانشگاه یزد)، ابوالفضل مرشدی (دانشگاه یزد)، سعید معیدفر (دانشگاه تهران)، حسین ملتفت (دانشگاه شهیدچمران اهواز)، ملیحه مندگاری (دانشگاه یزد)، شراره مهدیزاده (دانشگاه الزهراء)، زهرا میرحسینی (دانشگاه الزهرا).

نویسندگان محترم, با سلام

مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد، خواهشمند است راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید. باتشکر

 «این نشریه، مقالات را با استفاده از نرم‌افزارهای مشابه یاب، بررسی و کنترل می‌کند که اصالت تعلق آن به نویسنده مسلم شود»

 
 تاریخ به روزرسانی نشریه: مهر 1398

مجله دوره چهاردهم شماره 2، تابستان 1399 (ویژه‌نامه مدیریت بحران 2 (شیوع کرونا و جنبه‌های اجتماعی آن))

زنجیرۀ فقدان: تشدید بحران در مناطق حاشیه‌ای(مواجهۀ شهروندان حاشیه‌نشین سنندج با کووید 19)/یعقوب احمدی، محمد صدیق محمدی، فرهاد ابراهیمی

مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ سالمندان 60 تا 90سالۀ شیرازی از کرونا/رضا اسماعیلی، زینب قدربند فرد شیرازی

تبیین جامعه شناختی تاب آوری زنان شهر تهران در مواجهه با بیماری کرونا

معصومه چراغی، مجید کفاشی، نیرپیراهری، علی بقایی سرابی، مجید کاشانی

کرونا و تعطیلی زیارت: گزینش و بازتفسیر در مواجهه با قطع دسترسی به مکان مقدس/ندا رضوی زاده، سمیه ورشوی

تحلیل جامعه‌شناختی جوک‌های مرتبط با ویروس کرونا (با تأکید بر جوک‌های مبادله‌شده در شبکۀ اجتماعی تلگرام)/پرنیا رضی‌پور

؟؟؟

 مجله دوره چهاردهم شماره 3، پاییز 1399

 

   شرایط نامتعین و راهبردهای جوانان در مدیریت ازدواج/سید محسن بنی‌جمالی، سهیلا صادقی فسایی

 

تأثیر مؤلفه های مدرنیته در ابعاد عرفی شدن دین(مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد در سال 98)

مهربان پارسامهر، یاسین خرم پور، حسام کرایی

عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش شهروندان یزدی نسبت به پول/مسعود حاجی زاده میمندی، منوچهر علی نژاد، زهرا میرجلیلی

پیوند کنشِ اقتصادی و هویت دینی-قومیِ صابئین:مورد زرگران و میناکاران صابئی در اهواز/زهرا سمندی زاده شوشتری، حسن محدثی گیلوایی

   عوامل مؤثر برتعیین میزان حبس تعزیری قاتل عمدی در فرض عدم قصاص(تحلیل موردی پرونده های قتل عمد در استان تهران)

 

قاسم قاسمی، نسرین مهرا، محمدعلی مهدوی ثابت، شقایق اکبری

 

مطالعه­ جامعه­شناسانه نحوه تحقق فضای همکاری در سازمانهای مردم نهاد (مورد مطالعه؛ سمن­های محله هرندی تهران)/ سیمین ویسی، میترا عظیمی

مقالات آماده برای شماره های بعد

جامعه شناسی الهیات کرونا: چالش­ های مذهبی و برونداد نهایی/عمادالدین باقی، هادی درویشی

اصناف دینداری در مصاف کرونا (درآمدی بر جامعه­ شناسی شرّ)/ عباس مهرگان,  محمدرضا بیات

یادآوری می نماید 4 مقاله دیگر به این مجموعه اضافه خواهد شد.

 

 

 

 

1. بررسی تجربی الگوی روابط قومی در ایران ( تحلیل کمی دادههای یک پیمایش ملی)

کاظم حاجی زاده

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 4-41

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242371

چکیده
  با توجه به چندفرهنگیبودن ایران، شناسایی الگوی مطلوب روابط قومی مسئلهایضروری است. این تحقیق مبتنی بر یک پیمایش ملی (در سال 1397 (با حجم نمونة1950 نفر در میان فارسها (تهران)، ترکها (تبریز)، کردها (سنندج)، عربها (اهواز) وبلوچها (زاهدان) است که در آن گرایش ملی، گرایش قومی، گرایش به نظام سیاسی،گرایش قومیِ فرامرزی، گرایش به فرهنگ و جامعة غربی و ...  بیشتر

2. شکل گیری گفتمانی شادی در ایران

زهرا زوار موسوی؛ مریم قاضی نژاد؛ منصوره اعظم آزاده

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 42-65

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242372

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائة تحلیلی از ظهور گفتمانی شادی، درصدد است تا به اینمسئله در وضعیت ایران پاسخ دهد که چگونه شادی، در هیئت مسئلهای مذهبی، درونعقلانیت حکومتی قرار گرفت. بر این اساس، پیوند گفتمان فقهی با کردار حکمرانیاهمیت خواهد یافت؛ چراکه از آن پس، شادی بهعنوان یک حقیقت تمامعیار حقوقی،مذهبی و سیاسی ظهور کرده است. در این راستا و ...  بیشتر

3. بررسی روابط انسجام کارکردی و ارزشی و ساختار خانواده از منظر فرزندان ازدواجکردة تهرانی

خدیجه سفیری؛ افسانه کمالی؛ زهرا ملا

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 66-93

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242373

چکیده
  انسجام خانوادگی بهعنوان مفهومی که نشاندهندة رابطة میان والدین و فرزندانی استکه خانة پدری خود را پس از ازدواج ترک کردهاند، توسط بنگستون و رابرت، در رد نظریةفروپاشی خانوادة هستهای، مطرح شد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر متغیرهایساختاری بر دو بعد انسجام (ارزشی و کارکردی) در این نظریه است. با روش نمونهگیریخوشهای، 256 نفر از فرزندان ازدواجکردة ...  بیشتر

4. دو صد گفته چون نیم کردار نیست: نقدی روششناختی بر تکنیکهای پرسشنامه و مصاحبه

محمدرضا طالبان

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 94-119

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242374

چکیده
  گفتارها و کردارها، عناصر اصلی فعالیت انسانهـا در حیـات اجتمـاعیشـان هسـتند وچگونگی ارتباط این دو، همـواره یکـی از دغدغـههـای اصـلی بـرای دانشـمندان علـوماجتماعی، بهویژه جامعهشناسان، در جهت درک و تبیـین کـنشهـای اجتمـاعی بـودهاست. در این راستا، مشکل ناهمسازی گفتارها با کردارها، مسـئلهای روششـناختی بـانتایج آشکار برای تحقیقات ...  بیشتر

5. مطالعة جامعه شناختی رابطة بین مصرف کالای فرهنگی و امنیت (اجتماعی و قضایی) دانشجویان دانشگاه شهید باهنر

عبداللطیف کاروانی؛ سینا امینی زاده

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 120-145

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242375

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطة مصرف کالای فرهنگی با امنیت اجتماعی و امنیت قضاییدانشجویان پرداخته است. پژوهش از نوع پیمایشی است و از طریق نمونهگیریطبقهبندی انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش، تمامی دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر کرمان را شامل میشود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 224 نفر برآوردشد. یافتههای توصیفی نشان میدهد فعالیت ...  بیشتر

6. درک تجربة سیلاب استان خوزستان بر مبنای روایت های ذی نفعان: نظریة داده بنیاد

حسین ملتفت؛ سجاد بهمنی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 146-169

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242376

چکیده
  این مطالعه به روش کیفی، با هدف فهم ابعاد و زوایای بحران سیلاب اواخر سال 1397و ابتدای سال 1398 در استان خوزستان به انجام رسیده است. روش مورد استفاده دراین پژوهش، نظریة داده بنیاد است. دادههای این پژوهش از طریق مصاحبة عمیق ونمونه گیری هدفمند-نظری با پانزده نفر از ذی نفعان مرتبط با سیلاب، گردآوری شده وبرای تحلیل دادهها از پنج مرحلة کدگذاری ...  بیشتر

1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی مطالعهای درباب شهروندان بالای 18 سال شهر کرج

بیژن زارع؛ مجید روهنده

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 64-87

چکیده
  لزوم مشارکت مردم در تمام فعالیتهای اجتماعی و سیاسی امروزه در همة جوامع پذیرفته شده و روزبهروز نیز بر اهمیت آن افزوده میشود. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی انجام شده است. در این تحقیق، با استفاده از نظریه های تلفیقی مشارکت به منزلة پشتوانة نظری، رابطة بین رضایت مندی اجتماعی و سیاسی، دینداری، ...  بیشتر

2. انتخاب اهدای تخمک: راهی برای رسیدن به مادری (مطالعة پدیدارشناختیِ تجربة زنان نابارور مراجعه‌کننده به پژوهشگاه رویان)

نسرین ایزدیار؛ شیرین احمدنیا؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ سیدعلی آذین؛ محمد یزدانی صفا

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 6-21

چکیده
  استفاده از شیوة اهدای تخمک ازجمله فناوری‌های کمک ‌باروری (ART) است که در سال‌های اخیر به دنبال موفقیت روزافزون آن به زنان ناباروری که به دلیل مشکلات تخمدان یا دیگر موضوع‌های پزشکی قادر به فرزندآوری با تخمک خود نیستند، امید بسیار زیادی برای رسیدن به آرزوی داشتن فرزند بخشیده است. شناخت تجربة زنان نابارور در دورة دشوار تصمیم‌گیری برای ...  بیشتر

3. امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله شهر قاین)

غلامرضا خوش‌فر؛ آرزو محمدی؛ فاطمه محمدزاده؛ راضیه محمدی؛ فاطمه اکبرزاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 71-102

چکیده
  مفهوم سلامت اجتماعی، در کنار سایر ابعاد سلامتی (جسمی، روانی، معنوی) از جایگاه قابل توجهی برخوردار می‌باشد و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، یکی از مهم‌ترین این عوامل امنیت و به‌ویژه امنیت اجتماعی است. با توجه به این مهم؛ پژوهش حاضر با  هدف شناسایی رابطه امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان 15تا29 ساله شهر قاین با تکیه بر نظریه ...  بیشتر

4. بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان (مطالعة دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر کرمان)

لیلا یزدان‌پناه؛ فاطمه حکمت

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 128-152

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌پردازد که نوعی احساس التزام به عمل یا واکنش فردی در موقعیت‌های گوناگون به دلیل تقید به دیگران است. جهت سنجش عوامل مؤثر بر آن از نظریه‌های مختلف مثل نظریه‌های نوع‌دوستی متقابل، اعتماد و مشارکت، یادگیری اجتماعی باندورا و نظریة نقش اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق پیمایش و ابزار جمع‌آوری ...  بیشتر

5. روش‌های تحقیق تلفیقی، جنبش سوم روش‌شناختی در علوم اجتماعی

محسن نیازی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 158-181

چکیده
  شیوه‌های تحقیق تلفیقی را جنبش سوم روش‌شناختی نامیده‌اند. این بدان معناست که اکنون برای ارتقای روش‌شناختی تحقیق، که با رویکردهای کمی و سپس کیفی آغاز شده‌ است، لازم است رویکردهای تحقیق تلفیقی در تحقیقات اجتماعی دنبال شوند. رویکردهای عمده در تحقیقات انسانی- اجتماعی در طی جنبش‌های متعدد روش‌شناختی مسیر پیشرفت روش‌های تحقیق را ...  بیشتر

1. زنجیره فقدان: تشدید بحران در مناطق حاشیه ای (مورد مطالعه: مواجهه شهروندان حاشیه نشین سنندج با کووید 19)

یعقوب احمدی؛ محمد صدیق محمدی؛ فرهاد ابراهیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2021.131379.1430

چکیده
  پژوهش حاضر به روش نظریه زمینه ای انجام پذیرفته است و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه جمع آوری شدند، داده‌های به دست آمده با بهره گیری از نرم افزار "اطلس تی" تجزیه و تحلیل شدند. پس از انجام فرایند کدگذاری، و اخذ 56 کد و 5 مقوله اصلی، نهایتا مقوله محوری با عنوان "زنجیره فقدان" به عنوان خروجی نحوه مواجهه و مولفه های پیرامونی شهروندان ...  بیشتر