درباره نشریه

مجله مطالعات اجتماعی ایران، نشریه‌ای است که با امتیاز رسمی انجمن جامعه‌شناسی ایران با عنوان "نشریه علمی" (مصوب جدید وزارت علوم) منتشر می‌شود.

حامی اصلی این مجله به طور عمده اعضاء انجمن جامعه‌شناسی ایران هستند که هم در تشکیل انجمن و هم در ارسال مقاله به دفتر مجله جهت چاپ و انتشار، همکاری داشته. اعضاء هیأت تحریریه و مدیر مسئول که رئیس منتخب انجمن جامعه‌شناسی ایران است هم از اعضاء پیوسته انجمن هستند. با این همه مجله  مطالعات اجتماعی ایران دریافت مقاله از نویسندگان بیرون حوزه رسمی انجمن را استقبال می‌نماید، البته به شرطی که با سیاست مجله و با مسائل و واقعیت‌های جامعه‌شناختی (به طور نظری و/یا تجربی) همنوا باشد.

تاکنون ارسال مقاله از سوی نویسندگان محترم، از طریق ارسال سه نسخه تایپ شده همراه با یک لوح فشرده (CD) حاوی مقاله صورت می‌پذیرفته ولی از این به بعد نخستین گام برای ارسال مقاله، ثبت نام در سامانه مجله مطالعات اجتماعی ایران و ارسال مقاله از طریق این شبکه است که به کمک موارد راهنمای نویسندگان به طور الکترونیکی به دفتر مجله ارسال می‌شود.

 - دسترسی آزاد و آسان به یافته‌ها و مقالات منتشر شده در مجله مطالعات اجتماعی ایران از اهداف بنیادی و اصلی این نشریه است.

- آخرین ضریب تأثیر نشریه  (Q3) 0.239 است.

-  طبق آخرین رتبه بندی نشریات وزارت علوم, رتبه مجله "ب" است.

- درصد پذیرش مقالات در سال 0/20 است.

 

مراحل درخواست اختصاص ویژه نامه در مجله مطالعات اجتماعی ایران

1-      ارائه درخواست اولیه برای انتشار یک ویژه نامه منطقه‌ای/ موضوعی توسط  دانشگاه/ گروه تخصصی/ دفتر استانی و هزینه چاپ مجله

2-      طرح درخواست در هیأت مدیره و موافقت اصولی با آن

3-      اعلام موافقت به درخواست کننده و درخواست جزئیات شامل اعلام محل تأمین هزینه‌های چاپ مجله برای تصویب نهایی

4-      تشکیل مشاوران علمی خاص ویژه نامه:

  • حداقل 5 نفر استادیار به بالای دارای مقاله‌های علمی- پژوهشی

5-      اعلام فراخوان برای دریافت مقاله‌ها توسط مرکز همکار

6-      دریافت مقاله‌ها توسط مرکز همکار و بررسی اولیه آنها توسط مشاوران علمی (هیأت تحریریه) میهمان برای تعیین مقاله‌هایی که حداقل‌های لازم را برای ارسال به داور دارند.

7-      تعیین 3 داور برای هر مقاله توسط هیأت تحریریه مجله و سردبیران. داوران باید دارای تخصص در موضوع مقاله باشند و ترکیب آنها از دانشگاه‌ها و مراکز مختلف باشند.

8-      ارسال لیست میهمان به هیأت تحریریه مجله جهت بررسی و تأیید داوران

9-      ارسال مقاله‌ها به داوران و پیگیری برای دریافت نظر داوران توسط مرکز همکار

10-   تصمیم‌گیری درباره مقاله‌ها براساس نظر داوران توسط هیأت تحریریه میهمان

11-   ارسال نظر داوران به صاحبان مقاله و درخواست اصلاح برای مقاله‌هایی که به اصلاح نیاز داشته‌اند.

12-   بررسی مقاله‌های اصلاح شده توسط یکی از داوران و ارائه نظر کتبی مبنی بر اعمال اصلاحات

13-   تصمیم‌گیری نهایی درباره مقاله‌هایی که قرار است در شماره مورد نظر مجله چاپ شود توسط هیأت تحریریه

14-   ارسال مقاله‌ها به همراه فرم‌های ارزیابی، ارزیابی نهایی مقاله‌های اصلاحی و صورت جلسه هیأت تحریریه میهمان به دفتر مجله در تهران

15-   تصمیم‌گیری هیأت تحریریه مجله درباره مقاله‌ها و نهایی شدن مقاله‌ها براساس ملاک ارسال و کیفییت مقاله در شماره خاص

16-   پیگیری امور مربوط به چاپ مجله به صورت مشترک

فرم درخواست اختصاص یک شماره از مجله مطالعات اجتماعی ایران

 

  • کشور محل انتشار: ایران

مجله مطالعات اجتماعی ایران

jss@isa.org.ir      

  • ایمیل پشتیبان:
  • isa.motaleat@gmail.cim

مجله مطالعات اجتماعی ایران