دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1392 
2. تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز

صفحه 29-58

محمدحسین پناهی؛ سعیده امینی


3. تحلیل فازی اعتماد سیاسی استادان دانشگاه

صفحه 59-86

محمدحسین پناهی؛ سعیده امینی؛ علی ساعی؛ تینا روشن


5. موقعیت اخلاقی نخبگان نظام اداری در ایران

صفحه 112-134

سهیلا صادقی فسایی؛ مهسا لاریجانی؛ ابوتراب طالبی