واکاوی تجارب معلم‌ها و دانش‌آموزان استان لرستان پیرامون آموزش مجازی در بستر شبکۀ شاد• (مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ داده‌بنیاد)

سجاد بهمنی؛ معصومه باقری؛ مژگان پیرک

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 3-27

https://doi.org/10.22034/jss.2023.528367.1520

چکیده
  از زمان گسترش ویروس کرونا در سطح جهان به‌تبع سایر بخش‌های مختلف، نظام آموزش و پرورش و امر تحصیل نیز با چالش و مشکلات بسیاری مواجه شده، به‌طوری که امروزه آموزش برخط جایگزین آموزش حضوری در سایر مدارس و مؤسسات آموزشی و علمی شده است. در استان لرستان نیز همچون سایر مناطق شهری و روستایی ایران، امر آموزش در بستر شبکۀ شاد در حال تداوم است. ...  بیشتر

تجربه انگ اجتماعی در مبتلایان به HIV/AIDS

مجتبی حمایت خواه؛ حسن صفرزاده

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 28-46

https://doi.org/10.22034/jss.2022.522796.1493

چکیده
  بیماری ایدز امروزه مسئله‏ای بهداشتی ـ اجتماعی است که در اذهان عمومی به‌دلیل انتقال منحصربه‌فردش، به‌صورت پدیده‌ای منفی و کج‌روانه برساخت می‌شود که از این حیث پیامدهای اجتماعی و روانی بس گرانی بر افراد مبتلا به این بیماری تحمیل می‌شود. . لذا این نوشتار با هدف مطالعۀ تجارب افراد مبتلا به ایدز از انگ اجتماعی، در شهر جهرم انجام ...  بیشتر

فرایند طرد و حذف زنان در جنبش دانشجویی ایران

محمد امین زندی؛ فرشته طوسی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 47-71

https://doi.org/10.22034/jss.2023.542436.1622

چکیده
  ‎ تأمل در جنبش دانشجویی، بیانگر تحولات مختلف است؛ تحولاتی که اثرگذاری متفاوتی را در سطح جامعه درپی داشته است. اما هر ‌چقدر که مطالعۀ عمیق‌تری در رابطه ‌با جنبش دانشجویی انجام ‌شود، بیشتر به این نکته پی می‏بریم که سازوکارها و روابط قدرت در بین زنان و مردان در این جنبش باهم متفاوت بوده است. به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد زنان در ...  بیشتر

نقش دولت در حاشیه‌نشین‌سازی (مورد شهر کرمانشاه)

نگین نظری؛ محمد فرهادی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 72-96

https://doi.org/10.22034/jss.2023.542187.1619

چکیده
  مسئلۀ اصلی این مکتوب تبیین نقش دولت در حاشیه‌نشین‌شدگی در شهر کرمانشاه است. از این منظر استدلال می‌کند دولت در ایران از طریق دسترسی به رانت و توزیع آن به حاشیه‌نشین‌شدگی برخی گروه‌ها دامن می‌زند که حاشیه‌سازی برخی مناطق شهری تنها یکی از بخش‌های رؤیت‌پذیر آن است. روش این پژوهش انتقادی است و دلالت‌های پنهان داده‌های موجود را ...  بیشتر

خانواده در میان ذهنیت دانشجویان دانشگاه‌های تهران؛ مطالعه‌ای کیفی

خدیجه کشاورز

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 97-121

https://doi.org/10.22034/jss.2023.526282.1595

چکیده
  ذهنیت دانشجویان دانشگاه‌های تهران نسبت‌به مناسبات میان جنسیتی در خانواده و تصورات و انتظارات آنان از خانوادۀ مطلوب خود موضوع این تحقیق است. رویکرد روش‌شناختی پژوهش حاضر، رویکردی کیفی است. از میان دانشجویان سه دانشگاه تهران، امیرکبیر و الزهرا با 32 دانشجوی دختر و پسر در خرداد و تیر 1399 مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته انجام شد. داده‌های ...  بیشتر

مطالعۀ کیفی فرایند درک و تصور کنشگران از موانع و منافع درک‌شدۀ فردی در پیشگیری از بیماری کوویدـ19

مرضیه شهریاری؛ عبدالرضا نواح

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 122-143

https://doi.org/10.22034/jss.2023.528551.1522

چکیده
  بررسی اپیدمی‏های جدید نیازمند نوعی تفسیر برساختی و تبارشناسانه جهت تجزیه و تحلیل زمینۀ بروز آن است. هدف پژوهش حاضر، فهم تجربۀ زیستۀ کنشگران از موانع و منافع درک‌شده در پیشگیری از بیماری کرونا در استان خوزستان است. بدین منظور در قالب یک طرح کیفی، 24 نفر از شهروندان، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبۀ عمیق ...  بیشتر