سیر تحولات تاریخی روش کیفی در علوم اجتماعی معاصر ایران

محمدسعید ذکایی؛ محدثه امیری مقدم

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 3-35

https://doi.org/10.22034/jss.2021.247302

چکیده
  تشریح سیر تحولات روش‌شناسی راهی برای درون‌کاوی و فهم اثرات متون تاریخی و اجتماعی و سیاسی بر توسعۀ دانش اجتماعی و سیاست‌های مربوط به آن است. روش‌شناسی از زمینه و متن اجتماعی و تاریخی و فرهنگی هر جامعه تأثیر می‌پذیرد و هم‌زمان بر آن تأثیرگذار است. مقالۀ حاضر با اتکا به تحلیل مطالعات و پژوهش‌های میدانی مربوط به شکل‌گیری علوم ‌اجتماعی ...  بیشتر

اعتماد بیماران به طبّ مکمّل و جایگزین: روایت‌پژوهی

زهرا شهرزاد؛ سوسن باستانی؛ ابوعلی ودادهیر

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 36-65

https://doi.org/10.22034/jss.2021.247303

چکیده
  اعتماد بیماران به پزشکان و نظام درمان یکی از موضوعات اساسی در پژوهش‌های جامعه‌شناسی پزشکی در دو دهۀ اخیر است. با گسترش پرشتاب تقاضا برای دریافت خدمات طب مکمل و جایگزین در سطح جهانی، مطالعات پژوهشی فراوانی پیرامون این مسئله صورت گرفته که زمینه‌ها و علل اعتماد به این طب‌ها را مورد بررسی قرار داده است. در ایران نیز روند مشابهی در اقبال ...  بیشتر

تأثیر سیاست عشایری دودمان پهلوی بر ساختار اجتماعی سیاسی قوم لر بویراحمد

عبدالرسول عباسی نصرآباد سفلی؛ کرامت‌الله راسخ؛ مجیدرضا کریمی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 66-87

https://doi.org/10.22034/jss.2021.247304

چکیده
  تغییرات ساختار اجتماعی و سیاسی ایلات کهگیلویه و بویراحمد تحت تأثیر دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی کشور قرار دارد، ضمن آنکه این تغییرات متقابلاً بر تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران تأثیرگذار بوده است. در این مقاله هدف اصلی بررسی ساختار اجتماعی سیاسی قوم لر استان کهگیلویه و بویراحمد در عصر سلسلۀ پهلوی است. در این پژوهش به‌ طور هم‌زمان ...  بیشتر

تقدیرگرایی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان 18 تا 65 سالۀ شهر کرمان)

زهرا شمس الدینی؛ سوده مقصودی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 88-111

https://doi.org/10.22034/jss.2021.247305

چکیده
  هدف ­پژوهش ­حاضر بررسی ­تقدیرگرایی و عوامل­ اجتماعی مؤثر بر آن در بین شهروندان ­شهر­کرمان بود. 385 نفر از زنان و مردان 18 تا 65 سال شهر کرمان با روش خوشه­ای ­چند­مرحله­ای به‌ عنوان نمونۀ ­آماری تحقیق انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای دین‌داری، احساس ­بی‌قدرتی، احساس ­بیگانگی اجتماعی، احساس ­نابرابری ...  بیشتر

چالش وحدت اجتماعی: تحلیلی بر امکان‌سنجی آموزش همگرایی در ایام فاصله‌گذاری اجتماعی

مسعود خنجرخانی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 112-124

https://doi.org/10.22034/jss.2021.247306

چکیده
  هدف این پژوهش پرداختن به چالش وحدت اجتماعی در ایامی است که فاصله‌گذاری اجتماعی و به تبع آن جایگزینی آموزش غیر حضوری و آنلاین ضرورت یافته است. روش تحقیق، تحلیلی - استنتاجی از نوع پژوهش‌های کیفی است. یکی از کارکردهای نظام­های آموزشی ایجاد وحدت اجتماعی است. ولو در برخی مواقع و در برخی سیستم­ها، یگانگی و همفکری، جای خود را به هم­شکلی ...  بیشتر

بازشناسی مسئولیت‌ها و حقوق شهروندی افراد بی‌خانمان و جامعه (مطالعه موردی: گرمخانۀ خاوران)

اصغر مولائی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 125-151

https://doi.org/10.22034/jss.2021.247307

چکیده
  حقوق بشر از الزامات حیات بشری در هر جامعه­­ای است که در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و منشور حقوق بشر اسلامی و نیز حقوق شهروندی اغلب کشورها و نهادها بر مواد آن تأکید شده است. افراد بی­خانمان از جمله گروه‌های آسیب­دیدۀ اجتماعی‌اند. ساماندهی این افراد اعم از متکدّیان، معتادان، بی خانمان‌ها، و کارتن خواب‌ها در شهر تهران با ...  بیشتر