کلیدواژه‌ها = هویت
تعداد مقالات: 8
3. تحلیل جامعه شناختی گرایش به هویت ملی و هویت قومی با تأکید بر احساس محرومیت نسبی دربین جوانان شهر ایلام

دوره 11، 2(ویژه ایلام)، تابستان 1396، صفحه 5-24

میترا رئوفی؛ محمد باقر تاج الدین؛ ژیلا مشهدی میقانی


5. رابطة مصرف و هویت (پژوهشی در شهر کرمان)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 37-55

زهیرمصطفی بلوردی؛ سجاد مرادی؛ منصور عرب


6. تحلیل جامعه شناسی شیوه برساخت هویت از رهگذر مصرف موسیقی عامه پسند در میان جوانان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 137-159

احمد محمدپور؛ ابوبکر شریعت‏ پناه؛ احمد غلامی


7. تحلیل فضا بهمثابة گفتمانکاوی میدانی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 99-127

محمدجواد غلامرضاکاشی