نویسنده = علی یوسفی
تعداد مقالات: 3
1. پدیدارشناسی تجربی زیارت امام‌رضا (ع)

دوره 6، 3-4، پاییز 1391، صفحه 180-198

علی یوسفی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ علیرضا کهنسال؛ فهیمه مکری‌زاده


3. تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-25

علی یوسفی؛ محمد تقی شریعتی