کلیدواژه‌ها = جوانان
تعداد مقالات: 6
3. مطالعة علل گرایش جوانان روستایی به سوءمصرف مواد مخدر (مطالعة روستاهای شهرستان دلفان، استان لرستان)

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی)، بهار 1397، صفحه 5-28

محبوبه بابایی؛ زهره نجفی اصل


4. تحلیل جامعه شناختی گرایش به هویت ملی و هویت قومی با تأکید بر احساس محرومیت نسبی دربین جوانان شهر ایلام

دوره 11، 2(ویژه ایلام)، تابستان 1396، صفحه 5-24

میترا رئوفی؛ محمد باقر تاج الدین؛ ژیلا مشهدی میقانی


5. امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله شهر قاین)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 71-102

غلامرضا خوش‌فر؛ آرزو محمدی؛ فاطمه محمدزاده؛ راضیه محمدی؛ فاطمه اکبرزاده