شاهِ نفتی: نفت و سقوط رژیم پهلوی

علی محمد حاضری؛ محمد فکری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 115-136

چکیده
  نفت از عناصر اساسی در شکل‌دهی به نظام اجتماعی و سیاسی ایران معاصر و نیز یکی از منابع اصلی تأثیرگذار در ظهور و سقوط حکومت‌های ایران بوده‌است. دولت‌های تاریخ معاصر ایران هیچ‌گاه نتوانسته‌اند بدون نفت کشور را اداره کنند. وقتی که درآمد نفتی منبع اصلی تأمین هزینه‌های حکومت باشد، با نوسان این درآمد، اقتدار حکومت نیز دچار بحران خواهد ...  بیشتر

بررسی جامعه‌شناختی جنبشِ فتح‌الله گولن برمبنای نظریة بسیج منابع

محمد فکری؛ مینا اینانلو؛ احمد فکر ی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 75-99

چکیده
  در اواسط قرن بیستم میلادی، سعید نورسی، عالم صوفی ترکیه، با تأسی از سنت معنوی اسلام جریان نوریه را با هدف ترویج و هماهنگی میان علم و دین و سنت و مدرنیته بنیان گذاشت. از دل جریان نوریه و در امتداد آن، جنبشی اجتماعی در میان اقشار و اصناف و حلقه‌های محلی جامعه ترکیه با رهبری کاریزماتیک فتح‌الله گولن شکل گرفت که هدف آن عمدتاً خدمت به خلق، ...  بیشتر