نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مبانی تعلیم و تربیت و مدیر قطب علمی تربیت شهروندی دانشگاه شیراز

2 دانشیار مبانی تعلیم و تربیت و عضو قطب علمی تربیت شهروندی دانشگاه شیراز

3 هیأت علمی بخش مبانی تعلیم و تربتی دانشگاه شیراز

4 دانشیار مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه شیراز

5 دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز

6 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد شیراز

7 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر شناخت شایستگی‌های شهروند جهانی هم‌زیست با کرونا در نظام آموزش و پرورش است. بدین منظور پژوهشی کیفی به شیوۀ فراترکیب با استفاده از روش شش مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو (2007) انجام شد. به‌منظور انجام مرور نظام‌مند پنج پایگاه داده به زبان انگلیسی «اسکوپوس»، «امرالد»، «ساینس دایرکت»، «اشپرینگر» و «پروکوئست» برای مطالعات خارجی و دو پایگاه داده به زبان فارسی «پایگاه نشریات کشور» و «پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی» انتخاب شدند و مقالات مرتبط در بازۀ زمانی سال‌های 2019 تا 2020 جمع‌آوری شد (31 مقاله). در تجزیه و تحلیل به شیوۀ شبکۀ مضامین با واژه‌های کلیدی مرتبط با هدف پژوهش 23 مضمون پایه (یادگیری مجازی، آموزش مجازی، یادگیری از راه دور، ارزیابی الکترونیکی، ...)، پنج مضمون سازمان‌دهنده (آموزش مجازی، حوزه‌های تفکر، آگاهی‌های بهداشتی، راهبردهای خودحفاظتی، مسئولیت‌پذیری) و سه مضمون فراگیر (دانش، مهارت، و نگرش) به‌دست آمد.
 
.

کلیدواژه‌ها

البرزی، محبوبه؛ خوشبخت، فریبا (1399) «تجربۀ زیستۀ دانشجویان از آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه، در دوران بحران کرونا»، همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کوویدـ19،  21 -23 مرداد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
جوانمرد، علی؛ کشمیری، سپیده؛ جوانمرد، رقیه (1398) «شهروند مسئولیت‌پذیر در توسعۀ پایدار»، چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت، روان‌شناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعۀ پایدار، شیراز.
خنجرخانی، مسعود (1400) «چالش وحدت اجتماعی: تحلیلی بر امکان‌سنجی آموزش هم‌گرایی در ایام فاصله‌گذاری اجتماعی»، مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ 15، شمارۀ 1: 112-124.
شولتز، دوان (1999) نظریه‌های شخصیت، ترجمۀ سیامک نقشبندی؛ بهزاد گودرزی؛ یوسف کریمی؛ فرهاد جمهری؛ محمدرضا نیکخو؛ هادی بحیرایی (1383). تهران: ارسباران.
شیردل، الهام؛ حامی کارگر، فاطمه؛ حاکمی، محسن (1399) «احساسات دینی و سازگاری خانواده با بحران کوویدـ19: مطالعۀ پدیدارشناسانه در استان سیستان و بلوچستان»،  مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ14، شمارۀ 4: 159-183.
فزونی شره‌جینی، رضا؛ پیری، موسی (1395) «فرهنگ و تربیت شهروندی در برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی و چالش‌های پیش‌روی آن»، چهاردهمین همایش سالانۀ انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران، شهریورماه، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان.
فتحی، محمدرضا؛ سعادتمند؛ زهره (1394) «تربیت شهروندی در دانش‌آموزان ابتدایی»،  اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران، 16 بهمن‌ماه، تهران. ایران.
محمدی، مهدی؛ کشاورزی، فهیمه؛ ناصری جهرمی، رضا (1400) «رویکرد پدیدارشناسانه به تجارب دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از ارائۀ آموزش برخط در بحران کرونا»، توسعۀ آموزش جندی شاپور، دورۀ 12، شمارۀ 1: 281- 295.
مولائی، اصغر (1400) «بازشناسی مسئولیت‌های حقوق شهروندی افراد بی‌خانمان جامعه (مطالعۀ موردی: گرم‌خانۀ خاوران)»، مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ 15، شمارۀ 1: 125-151.
نقی‌زاده، نفیسه؛ امیدی، جمشید (1396) «بررسی جایگاه آموزش و پرورش در تربیت شهروندی»، اولین کنفرانس بین‌المللی علوم اجتماعی، تربیتی، علوم انسانی وروان‌شناسی، تهران.
نعمتی، شاهرخ؛ رضائی ارده‌جانی، مصطفی؛ شعبانی، مهرداد؛ شیخی، کیوان (1398) «جایگاه آموزش و پرورش در تربیت شهروند مسئول»، اولین کنفرانس بین المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، شیراز.
Andreotti, V. (2011) “The political economy of global citizenship”, Globalisation, Societies and Education, No.9(3–4): 307–310.
Adnan, M.; Anwar, K. (2020) “Online Learning amid the COVID-19 Pandemic: Students' Perspective”, Online Submission, No.2(1): 45-51.
Adom, D. (2020) “Cultural and Educational Implications Of The COVID-19 Global Pandemic In Ghana”, Sciences, No.9(3): 256-264.
Albzeirat, M.; Zulkepli, N.; Qaralleh, H. (2020) “A Vision to Face Covid-19 pandemic and Future Risks Through Artificial Intelligence”, Journal of basic and applied Research in Biomedicine, No.6(1): 15-20.
Alimadadi, A.; Aryal, S.; Manandhar, I.; Munroe, P. B.; Joe, B.; Cheng, X. (2020) “Artificial intelligence and machine learning to fight COVID-19”, Physiology Genomics, No.52: 200–202.
Ayittey, F. K.; Ayittey, M. K.; Chiwero, N. B.; Kamasah, J. S.; Dzuvor, C. (2020) “Economic impacts of Wuhan 2019‐ Cov on China and the world”, Journal of Medical Virology, DOI: 10.1002/jmv.25706, 473-475.
Bamberg, S.; Möser, G. (2019) “Twenty Years after Hines, Hunger food and Tomera. A New Meta-Analysis of Psycho-Social Determinants of Pro-environmental Behavior”, Journal of Envir. Psychology, No.27: 14 – 25.
Banks, J. A. (2012) “Citizenship Education and Global Migration”, In J. A. Banks (Ed.), Encyclopedia of Diversity in Education (Vol. 1, pp. 361-366). Los Angeles: SAGE Reference. Retrieved from http://link.galegroup.com.proxy.library.brocku.ca/apps/doc/CX4195500115/GVRL?u=st 46245&sid=GVRL&xid=8fc9bb21.
Barkhordari, M.; Bakhtiar nasrabadi, H.; Haidari, M.H.; Naistani, M.R. (2018) “Examining the Role of Art Education in Realizing the Purposes of Peace-Based Curriculum”, TLR, No.13(2):140-165 .
Botha, A.; Joubert, I.; Hugo, A. (2016) “Children’s perceptions of democratic values: Implications for democratic citizen education”, South African Journal of Childhood Education, No.48:1-8.
Bromley, P.; Andina, M. (2010) “Standardizing chaos: a neo‐institutional analysis of the INEE Minimum Standards for Education in Emergencies, Chronic Crises and Early Reconstruction”, Compare, No.40 (5): 575-588.
Carrington, M.; Neville, B.; Whitwell, G. (2020) “Why Ethical Consumers Don’t Walk Their Talk: Towards a Framework for Understanding the GAP between the Ethical Purchase Intentions and Actual Buying Behaviour of Ethical Minded Consume”, Journal of Business Ethics, No.97: 139 – 158.
Darnton, A. (2018) “An Overview of Behaviour Change Models and Their Uses (Government Social Research Behaviour Change Knowledge Review)”, Centre for Sustainable Development, University of Westminster: London, UK
Davies, I.; Reid, A. (2005) “ Globalising citizenship education? A critique of “global” education and “citizenship” education , British Journal of Educational Studies, No.53(1): 66-89.
Davis, E. (2007) “Global citizenship: Theoretical and pedagogical perspectives”, In B. Rubin & J. Giarelli (Eds.), Civic education for diverse citizen in global times, New York: Erlbaum, 133-151
Desai, A. N.; Aronoff, D. M. (2020) “Masks and coronavirus disease 2019 (covid-19) , Jama, No.323(20):2103. doi:10.1001/jama.2020.6437.
Dhawan, S. (2020) “Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis”, Journal of Educational Technology Systems, No. 49(1), 5-22.
Duan, L.; Zhu, G. (2020) “Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic”. The Lancet Psychiatry, No.7(4), 300-302.
Favale, T.; Soro, F.; Trevisan, M.; Drago, I.; Mellia, M. (2020) “Campus traffic and e-Learning during COVID-19 pandemic”, Computer Networks, 107290.
Ferguson, N.; Laydon, D.; Nedjati-Gilani, G.; Imai, N.; Ainslie, K.; Baguelin, M.; Dighe, A. (2020) “Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand”, Imperial College London, No.10, 77482.
Fraisl, D.; Campbell, J.; See, L.; Wehn, U.;Wardlaw, J.; Gold, M.; Masó, J. (2020) “Mapping citizen science contributions to the UN sustainable development goals”,Sustainability Science, 1-17.
Garratt, D.; Piper, H. (2012) “Citizenship education and philosophical enquiry: Putting hinking back into practice”,  Education Citizenship and Social Justice, No. 7(1):71-84
Goren, H.; Yemini, M. (2016) “Global citizenship education in context: Teacher perceptions at an international and a local Israeli school”,Compare, No.46(5): 832–853.
Gelli, A.; Masset, E.; Diallo, A. S.; Assima, A.; Hombrados, J.; Watkins, K.; Drake, L. (2014) “Agriculture, nutrition and education: on the status and determinants of primary schooling in rural Mali before the crises of 2012”, International Journal of Educational Development, No.39: 205-215.
Hasan, N.; Bao, Y. (2020) “Impact of “e-Learning crack-up” perception on psychological distress among college students during COVID-19 pandemic: A mediating role of “fear of academic year loss”, Children and Youth Services Review, No.118, 105355.
Hashemi, J. (2019) “Study of peaceful coexistence as a educational goal and its reflection in high school textbooks of education and education of Iran”, Thesis for Ph.D. Shahid chamran Uiniversity, Faculty of Psychology and Education, Ahvaz.
Holmes H.; Burgess G. (2020) “Coronavirus has highlighted the UK’s digital divide: A short paper, https://www.cchpr.landecon.cam.ac.uk/Research/Start-Year/2017/building_better_opportunities_new_horizons/digital_divide 
Hong, K.H.; Lee, S. W.; Kim, T.,S.; Huh, H.J.; Lee, J.; Kim, S.Y., et al. (2020) “Guidelines for Laboratory Diagnosis of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Kore”, Ann Lab Med, No.40(5):351-60.
Hanson, L. (2010) “Global citizenship, global health, and the internationalization of curriculum: A study of transformative potential”, Journal of Studies in International Education, No.14: 70-88.
Hu, Z.; Ge, Q.; Jin, L.; Xiong, M. (2020) “Artificial intelligence forecasting of covid-19 in china”, arXiv preprint arXiv:2002.07112.
Jaiswal, A.; Gianchandani, N.; Singh, D.; Kumar, V.; Kaur, M. (2020) “Classification of the COVID-19 infected patients using DenseNet201 based deep transfer learning”, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 1-8.
Javaid, M.; Haleem, A.; Vaishya, R.; Bahl, S.; Suman, R.; Vaish, A. (2020) “Industry 4.0 technologies and their applications in fighting COVID-19 pandemic”, Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews.
Kodera, S.; Rashed, E. A.; Hirata, A. (2020) “Correlation between COVID-19 morbidity and mortality rates in Japan and local population density, temperature, and absolute humidity”, International journal of environmental research and public health, No.17(15): 5477.
Kumar, H.; Gupta, M. P.; Singh, M. K.; Madaan, J. (2017) “Education in emergencies: Smart learning solutions and role of governance to mitigate the challenges”, In 2017 3rd International Conference on Advances in Computing, Communication & Automation (ICACCA) (Fall) (pp. 1-6). IEEE.
Lalmuanawma, S.; Hussain, J.; Chhakchhuak, L. (2020) “Applications of machine learning and artificial intelligence for Covid-19 (SARS-CoV-2) pandemic: A review”, Chaos, Solitons & Fractals, No.139:110059
Lippi, G.; Wong, J.; Henry, B.M. (2020) “Myalgia may not be associated with severity of coronavirus disease 2019 (COVID-19”,  World J Emerg Med, No. 11(3):193-194.
Liu, R.; Han, H.; Liu, F.; Lv, Z.H.; Wu, K.; Liu, Y.; Feng, Y.; zhu, Ch. (2020) “Positive rate of RT-PCR detection of SARS-CoV-2 infection in 4880 cases from one hospital in Wuhan, China, from Jan to Feb 2020”,  Clin Chim Acta, No.505:172-175.
Mittelman, J. (2004) “What Is Critical Globalization Studies?”, International Studies Perspectives, No.5(3): 219-223.
Naciri, A.; Baba, M. A.; Achbani, A.; Kharbach, A. (2020) “Mobile learning in Higher education: Unavoidable alternative during COVID-19”, Aquademia, No. 4(1), ep20016.
Özdin, S.; Bayrak, A. (2020) “Levels and predictors of anxiety, depression and health anxiety during COVID-19 pandemic in Turkish society: The importance of gender”, International Journal of Social Psychiatry, No.66(5): 504-511.
Patel, P.; Sowemimo, A.; Devakumar, D.; McKee, M. (2020) “Ethnicity and covid-19”, BMJ, 369 doi: 10.1136/bmj.m2282. 
Patrick, C. (2020) “When Cultures Collide: Global Cultural Intelligence in the Age of Covid-19”, International Journal of Entrepreneurship and Economic Issues, No.4(1): 59-64.
Patrick, R. (2019) “Work as the primary'duty'of the responsible citizen: a critique of this work-centric approach”, People, Place & Policy Online, No.6(1):322-340.
Qiu, Y.; Chen, X.; Shi, W. (2020) “Impacts of social and economic factors on the transmission of coronavirus disease (COVID-19) in China ”, Journal of Population Economics, No.33(1): 1127-1172.
Rivelli, S. (2010) “Citizenship education at high school. A comparative study between Bolzano and Padova(Italy)”, Procedia Social and Behavioral Sciences, No.2: 4200-4207.
Roser, M.; Ritchie, H.; Ortiz-Ospina, E.; Hasell, J. (2020) “Coronavirus pandemic (COVID-19) ”, Our World in Data.
Scobey, A. (2015) “Moral support”, Us Cathalic, 42-43.
Saleh, M. (2020) “Impact of COVID-19 on Tanzania Political Economy”, International Journal of Advanced Studies in Social Science & Innovation (IJASSI), No.3(2):1-9.
Sandelowski, M.; Barroso, J. (2007) “Handbook for Synthesizing Qualitative Research”, Springer Publishing Company, New York.
Scully-Russ, E.; Torraco, R. (2020) “The changing nature and organization of work: An integrative review of the literature”,  Human Resource Development Review, No.19(1): 66-93.
Shammah, A.; Budoor, H.; Suad, M.; Richard, K.; Maha, S.; Asokan, G. V. (2018) “Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV): Levels of Knowledge and Awareness in Bahrain”, KnE Life Sciences, 98-114.
Sinha, I.; Bennett, D.; Taylor-Robinson, D. C. (2020) “Children are being sidelined by covid-19”,2020;369 doi: 10.1136/bmj.m2061. 
Tanabe, K. (2020) “Society coexisting with COVID-1”, Infection Control & Hospital Epidemiology, No.41(8): 988-989.
Tashiro, A.; Shaw, R. (2020) “COVID‐19 Pandemic Response in Japan: What Is behind the Initial Flattening of the Curve?”, Sustainability, No.12(13): 5250-5265.
Tejada, J. B.; Bitchara, R. J. (2020)  “Awareness on Corona Virus among Students in Duba College, Journal of Dental and Medical Sciences, No.19(7): 55-59
Torales, J.; O’Higgins, M.; Castaldelli-Maia, J. M.; Ventriglio, A. (2020) “The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health”, International Journal of Social Psychiatry, No.66(4): 317-320.
Torres, R. H.; Soares, W. R.; Ohashi, O. S.; Pessin, G. (2020) “The quest for better machine learning models to forecast COVID-19-related infections: A case study in the state of Pará-Brazil”, Research Square, No.14: 2-14.
Van Tilburg, T. G.; Steinmetz, S.; Stolte, E.; Van der Roest, H.; de Vries, D. H. (2020) “Loneliness and mental health during the COVID-19 pandemic: A study among Dutch older adults”, The Journals of Gerontology, No.21(11): 1569-1570.
Viner, R.; Russell, S.; Croker, H.; Packer, J.; Ward, J.; Stansfield, C.; Mytton, O.; Bonell, C.; Booy, R. (2020) “Closure and Management Practices during Coronavirus Outbreaks Including COVID-19: A Rapid Narrative Systematic Review”, The Journal of School Nursing, No.4(5): 397-405.
Whitelaw, S.; Mamas, M. A.; Topol, E.; Van Spall, H. G. (2020). “Applications of digital technology in COVID-19 pandemic planning and response”,  The Lancet Digital Health, No.2(8): 334-440.
Walsh, D.; Downe, S. (2005) “Meta ‐ synthesis method for qualitative research a literature review”,  Journal of advanced nursing, No. 50 (2): 204-211.