همکاران

نویسنده

سردبیر

چکیده

سومین ویژه‌نامه انگلیسی این مجله با همکاری دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در استان فارس و بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز منتشر می‌شود. آن‌ها که خواننده شماره‌های پیشین مجله مطالعات اجتماعی ایران بوده‌اند استحضار دارند که این مجله، به‌عنوان دومین مجله علمی-پژوهشی انجمن جامعه‌شناسی ایران، به‌صورت نیمه‌متمرکز و با همکاری گروه‌های علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی دانشگاه‌ها یا گروه‌های تخصصی و دفاتر استانی انجمن جامعه‌شناسی ایران منتشر می‌شود و در هر شماره به موضوعی ویژه یا به مسایل اجتماعی-منطقه‌ای خاص می‌پردازد. در عین حال، مجله با تصویب هیأت تحریریه مقاله‌های منتخب همایش‌های علمی را هم پس از طی فرآیند داوری منتشر می‌کند. هدف از شیوه غیرمتمرکز انتشار مجله، جلب مشارکت گسترده‌تر همکاران و پژوهشگران در تولید و انتشار مقاله‌های علمی-پژوهشی است.
جا دارد از همکاران گرامی دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در استان فارس و گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز، به‌ویژه استاد ارجمند دکتر عبدالعلی لهسایی‌زاده، دکتر بیژن خواجه‌نوری، دکتر علی‌یار احمدی که به ترتیب به‌عنوان سردبیر مهمان، مدیر اجرایی داخلی و مدیر دفتر انجمن در استان فارس، تلاش فراوانی در فراهم آمدن این شماره داشته‌اند صمیمانه سپاسگزاری شود.