دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1397 
4. سیاست انجمن‌های علمی در صیانت از اخلاق علم: تجربه‌های جهانی، تلاش‌های ملی

صفحه 83-110

محمدامین قانعی‌راد؛ معصومه قاراخانی؛ سیدآیت‌الله میرزایی