مخالف‌خوانی‌های دانش‌آموزی و گفتمان مدرسه مطالعة دانش‌آموزان استان گیلان

علی یعقوبی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 139-166

چکیده
  هدف اصلی این مقاله مطالعة کیفی مخالف­خوانی­های دانش­آموزی و گفتمان مدرسه­ای است. مطالعه با تکیه بر موردپژوهی جمعی و نمونه­گیری هدفمند از مصاحبه­های نیمه­سازمان­یافته، فردی و گروهی (گروه متمرکز) انجام شده‌است. به‌این‌منظور، با یازده‌نفر به­صورت فردی و یکصدنفر به‌صورت گروهی (درقالب پانزده‌جلسه) مصاحبه شد. سپس، ...  بیشتر