کلیدواژه‌ها = مردم‌شناسی غذا و تغذیه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة قوم‌نگارانة غذاهای محلی در شهرستان فومن: پژوهشی در مردمشناسی غذا و تغذیه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 106-138

ابوعلی ودادهیر؛ نسرین امیدوار؛ جلال الدین رفیع فر؛ سارا جوان محجوب دوست