کلیدواژه‌ها = خشونت-همسرآزاری-تجربه خشونت-نقش جنسیتی-تصور اقتدارگرایانه-تصور فرمانبردارانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان(مطالعه شهرستان روانسر)

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 101-129

فایزه محمدی؛ رحمت میرزایی