کلیدواژه‌ها = خشونت ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. تبیین وضعیت خشونت ‌ساختاری در شهر‌ سنندج

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 108-132

10.22034/jss.2019.38125

محمدصدیق محمدی؛ محمد گنجی؛ یعقوب احمدی