کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ظرفیت‌های سیاست‌گذاری نهاد خانواده در ایران برای گسترش اشکال مشروع خانواده

دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، پاییز 1396، صفحه 104-125

مینا عزیزی؛ سیدحسن حسینی