1. روش تحلیل شبکه: استفاده از رویکرد شبکه‌های کل در مطالعة اجتماعات متن باز

سوسن باستانی؛ مهین رئیسی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 31-57

چکیده
  تحلیل شبکه برای مطالعه ساخت اجتماعی، مجموعه‌ای از نظریه ها، مفاهیم، روش‌ها، تکنیک‌ها و ابزارها را ارائه می‌کند. در این مقاله روش تحلیل شبکه اجتماعی با رویکرد شبکه‌ کل[1] مطالعه می‌شود. در این مقاله پس از مرور نظریه شبکه‌های اجتماعی، تحلیل شبکه به‌عنوان روش تحقیق مطالعه می‌شود. برای این کار، نوع داده‌های شبکه‌ای، شیوه‌های جمع‌آوری ...  بیشتر