مطالعة مردم‏شناختی مراسم عاشورا در شهر اردبیل

احمد محمدپور؛ رامین شاهی ‏زاده

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 126-146

چکیده
  آیین‎های سوگواری ماه محرم در شهر اردبیل پدیدۀ مذهبی ساده‌ای نیست، بلکه چنان کیفیتی را داراست که خصایص یک نمود زنده و فعال فرهنگی و اجتماعی را آشکار می‎سازد. هدف این مقاله درک و توصیف دقیق مراسم عاشورا در جامعۀ اردبیل به‌عنوان میراثی فرهنگی در زمان کنونی و تحلیل مردم‏شناختیکارکردهای اجتماعی این مراسم در جامعۀ مورد بررسی است. ...  بیشتر