کلیدواژه‌ها = نابرابری اجتماعی
تعداد مقالات: 3
3. طبقات و تحرک اجتماعی در فارس و بوشهر

دوره 1، شماره 1، بهار 1385، صفحه 201-234

علی اصغر مقدس؛ جلیل ایران محبوب