کلیدواژه‌ها = احساس امنیت
تعداد مقالات: 3
1. نقش دین‌داری در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی (مطالعه‌ای در شهر یزد)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-49

سیدعلیرضا افشانی؛ راضیه ذاکری‌هامانه؛ عباس عسکری‌ندوشن


2. عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با احساس امنیت در فضای خانواده

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 4-24

حسین افراسیابی؛ یاسین پورخرم؛ سجاد ممبینی


3. بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آپارتمان نشینی در استان فارس:مطالعه موردی شهر شیراز

دوره 1، شماره 1، بهار 1385، صفحه 21-66

جهانگیر جهانگیری؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ محمدکریم منصوریان