کلیدواژه‌ها = تحلیل خوشه ای
تعداد مقالات: 2
2. کاربرد مجموعه های فازی برای رتبه بندی منزلت مشاغل در شهر رشت 1385

دوره 1، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 7-38

حسن چاوشیان؛ علی ستوده چوبری