کلیدواژه‌ها = یادگیری اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جامعه‌شناختی نگرش به قتل‌های ناموسی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر مریوان

دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان)، پاییز 1397، صفحه 52-79

محمداسماعیل ریاحی؛ وحید اسمعیلی


2. نقش مادران در آموزش سلامت به دختران: تبدیل دانش سلامت به رفتار مرتبط با سلامت

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 88-106

خدیجه سفیری؛ سارا ایمانیان؛ فاطمه منصوریان راوندی