نقش شبکۀ روابط اجتماعی در کاریابی - مورد مطالعه: شهر ابهر، استان زنجان

شهریار بداغی؛ علی اصغر سعیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

https://doi.org/10.22034/jss.2021.526686.1506

چکیده
  داشتن شغل یکی از ابعاد مهم زندگی انسان مدرن می‌باشد و کاریابی با تولد جامعه‌شناسی اقتصادی جدید مورد مطالعۀ جامعه‌شناسان اقتصادی قرار گرفته است. ایران در دهه‌های گذشته با مشکلات اقتصادی متعددی از جمله نرخ‌های بیکاری بالا روبرو بوده است. باتوجه به دشواری کاریابی در این دوره و با طرح این مسئله که شبکه‌های روابط اجتماعی چه نقشی در ...  بیشتر

نقش شبکۀ روابط اجتماعی در کاریابی (مورد مطالعه: شهر ابهر، استان زنجان

شهریار بداغی؛ علی‌اصغر سعیدی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22034/jss.2021.249334

چکیده
  داشتن شغل یکی از ابعاد مهم زندگی انسان مدرن است و کاریابی با تولد جامعه‏شناسی اقتصادی جدید موردمطالعۀ جامعه‏شناسان اقتصادی قرار گرفته است. ایران در دهه‏های گذشته با مشکلات اقتصادی متعددی ازجمله نرخ‏های بیکاری بالا روبه‌رو بوده است. باتوجه به دشواری کاریابی در این دوره و با طرح این مسئله که شبکه‏های روابط اجتماعی چه نقشی ...  بیشتر