نقش شبکۀ روابط اجتماعی در کاریابی (مورد مطالعه: شهر ابهر، استان زنجان

شهریار بداغی؛ علی‌اصغر سعیدی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22034/jss.2021.249334

چکیده
  داشتن شغل یکی از ابعاد مهم زندگی انسان مدرن است و کاریابی با تولد جامعه‏شناسی اقتصادی جدید موردمطالعۀ جامعه‏شناسان اقتصادی قرار گرفته است. ایران در دهه‏های گذشته با مشکلات اقتصادی متعددی ازجمله نرخ‏های بیکاری بالا روبه‌رو بوده است. باتوجه به دشواری کاریابی در این دوره و با طرح این مسئله که شبکه‏های روابط اجتماعی چه نقشی ...  بیشتر