بازشناسی مسئولیت‌ها و حقوق شهروندی افراد بی‌خانمان و جامعه (مطالعه موردی: گرمخانۀ خاوران)

اصغر مولائی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 125-151

https://doi.org/10.22034/jss.2021.247307

چکیده
  حقوق بشر از الزامات حیات بشری در هر جامعه­­ای است که در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و منشور حقوق بشر اسلامی و نیز حقوق شهروندی اغلب کشورها و نهادها بر مواد آن تأکید شده است. افراد بی­خانمان از جمله گروه‌های آسیب­دیدۀ اجتماعی‌اند. ساماندهی این افراد اعم از متکدّیان، معتادان، بی خانمان‌ها، و کارتن خواب‌ها در شهر تهران با ...  بیشتر