چالش وحدت اجتماعی: تحلیلی بر امکان‌سنجی آموزش همگرایی در ایام فاصله‌گذاری اجتماعی

مسعود خنجرخانی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 112-124

https://doi.org/10.22034/jss.2021.247306

چکیده
  هدف این پژوهش پرداختن به چالش وحدت اجتماعی در ایامی است که فاصله‌گذاری اجتماعی و به تبع آن جایگزینی آموزش غیر حضوری و آنلاین ضرورت یافته است. روش تحقیق، تحلیلی - استنتاجی از نوع پژوهش‌های کیفی است. یکی از کارکردهای نظام­های آموزشی ایجاد وحدت اجتماعی است. ولو در برخی مواقع و در برخی سیستم­ها، یگانگی و همفکری، جای خود را به هم­شکلی ...  بیشتر