کلیدواژه‌ها = انسجام اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعة جامعه‌شناختی نزاع‌های خیابانی (بررسی افراد درگیر نزاع در شهر سنندج)

دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان)، پاییز 1397، صفحه 5-30

یعقوب احمدی؛ جمال ادهمی


2. انسجام اجتماعی، دانشجو و دانشگاه در ایران

دوره 10، 4(اولین ویژه نامه فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم)، زمستان 1395، صفحه 54-87

محمدعلی زکی


3. مطالعۀ وفاق اجتماعی عام در جوامع شهری، روستایی و عشایری ایلام

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 108-123

اسداله نقدی؛ خلیل کمربیگی