کلیدواژه‌ها = سرمایه فرهنگی
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه‌رابطه‌سرمایه‌فرهنگی‌با‌نگرش‌زنان‌معلم‌نسبت‌به‌تبعیض‌جنسیتی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-74

ضیاء هاشمی؛ مجید موحد مجد؛ محبوبه پیروزان