کلیدواژه‌ها = هویت اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-59

10.22034/jss.2019.38122

ولی بهرامی؛ محسن نیازی؛ سیدمحسن موسوی؛ مهران سهراب‌زاده


3. چهار محور مطالعات اجتماعی در ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 54-76

کرامت ‏اله راسخ