کلیدواژه‌ها = روستا
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه جامعه‌شناختی روستاهراسی در ادبیات داستانی ایران

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی)، بهار 1397، صفحه 105-127

زهرا محمدی


3. مطالعة علل گرایش جوانان روستایی به سوءمصرف مواد مخدر (مطالعة روستاهای شهرستان دلفان، استان لرستان)

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی)، بهار 1397، صفحه 5-28

محبوبه بابایی؛ زهره نجفی اصل


4. اثرات رقابت‌جویی مادی و منزلتی بر مصرف‌گرایی روستایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 110-136

موسی عنبری؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ سیما سروش