کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-59

10.22034/jss.2019.38122

ولی بهرامی؛ محسن نیازی؛ سیدمحسن موسوی؛ مهران سهراب‌زاده


2. بررسی رابطۀ انواع اعتماد با اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 40-53

محمود شارع پور؛ نادر رازقی؛ خلیل غلامزاده