کلیدواژه‌ها = مشروعیت
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ظرفیت‌های سیاست‌گذاری نهاد خانواده در ایران برای گسترش اشکال مشروع خانواده

دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، پاییز 1396، صفحه 104-125

مینا عزیزی؛ سیدحسن حسینی


2. مشارکت سیاسی در استان گلستان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 88-100

محمد فاضلی؛ غلامرضا خوشفر