کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 14
2. جایگاه زن در جامعه ازمنظر اعضای جماعت دعوت و اصلاح کردستان: ارائة سنخ‌شناسی

دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان)، پاییز 1397، صفحه 102-124

امید قادرزاده؛ بهروز محمدی


4. نوگرایی، انتظارات مادی‌ـ‌معنوی و خشنودی زناشویی

دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، پاییز 1396، صفحه 77-103

مهناز فرهمند؛ مهدیه دادستان


5. بررسی نقش حمایت اجتماعی و مصرف ورزش در تبیین مشارکت ورزشی (مطالعهای دربارة زنان استان ایلام)

دوره 11، 2(ویژه ایلام)، تابستان 1396، صفحه 120-145

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی


6. مطالعه پدیدارشناختی دلائل بی وفائی زناشویی

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 120-144

علی اصغر فیروزجائیان؛ حسن قدیری


7. نگرش دانشجویان درباب خانواده، زنان و جنسیت

دوره 10، 4(اولین ویژه نامه فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم)، زمستان 1395، صفحه 88-115

خدیجه کشاورز


8. تأملی بر نسبت فمینیسم با انقلاب اسلامی ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 163-183

نرگس نیکخواه قمصری


9. پوشش زنان و احساس امنیت در فضاهای عمومی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 135-159

سیدحسین سرا ج زاده؛ فاطمه جواهری؛ الهام رحمتی


10. مطالعه‌رابطه‌بین‌سرمایه‌اجتماعی‌و‌نگرش‌به‌نابرابری‌جنسیتی‌در‌شیراز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 75-96

حلیمه عنایت؛ بیژن خواجه نوری؛ نرجس نره ای


13. انتخاب اهدای تخمک: راهی برای رسیدن به مادری (مطالعة پدیدارشناختیِ تجربة زنان نابارور مراجعه‌کننده به پژوهشگاه رویان)

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 6-21

نسرین ایزدیار؛ شیرین احمدنیا؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ سیدعلی آذین؛ محمد یزدانی صفا