تبیین جامعه‌شناختی تمایزات خشونت سیاسی پیش و پس از انقلاب مشروطیت ایران

حسین نوری نیا؛ تقی آزاد ارمکی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ حسین آبادیان

دوره 17، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 129-151

https://doi.org/10.22034/jss.2024.2010476.1795

چکیده
  پیش از پیروزی مشروطه، هویت‌های جمعی عمدتاً متکی به خاندان، طایفه، ایل، محله، دین و مذهب بود، که می‌توان آن را «هویت منتسب» نامید. منازعات قدرت که منجر به بروز خشونت سیاسی می‌شد، بر حسب ظرفیت‌های اجتماعی این هویت‌ها بروز پیدا می‌کرد. نقطه اتکای این خشونت، مشروعیت الهی قدرت بود که در نهایت، منازعات خشونت‌بار به بازتولید مناسبات ...  بیشتر

تبارشناسی سیاست‌گذاری فرهنگی امنیت‌مدار در ایران

احمد جعفری؛ سید حسین سراج زاده؛ ابراهیم توفیق

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1401، ، صفحه 3-26

https://doi.org/10.22034/jss.2023.555761.1699

چکیده
  از منظر گفتمان فرهنگی امنیت‌مدار، فرهنگ برای حکومت اهمیت راهبردی دارد، چون با امنیت و توسعۀ جامعه پیوند خورده است. از این نظر، مهندسی فرهنگی برای خلق ملتی یک پارچه اساسی است. ملتی که توانایی احیای تمدن نوین اسلامی در آینده را داشته باشد. اساساً، این گفتمان اعضای جمعیت را به صورت مادۀ خامی برای ملت-سازی می‌بیند و اگر چنین چیزی در افراد ...  بیشتر

العطاس خوانی در ایران و افسانه‌زدایی از استثناگرایی ایرانی

شیما وزوایی

دوره 16، شماره 3 (ویژه نامه سید حسین العطاس و استعمارزدایی از دانش) ، آبان 1401، ، صفحه 102-118

https://doi.org/10.22034/jss.2023.1988285.1758

چکیده
  چطور باید افسانۀ بومی تنبل اثر خارق‌العادۀ حسین العطاس را در ایران خواند؟ نقد یک متفکر پسااستعماری جنوب شرق آسیا بر سرمایه‌داری استعماری و تأثیر آن بر تصویر برساخته از بومیان مالایی و جاوه‌ای چه ربطی به بستر ایرانی می‌تواند داشته باشد؟ آیا نقد العطاس می‌تواند راهگشایی برای نظریه‌پردازیِ مفهومی ایدئولوژیک در بستر ایرانی باشد ...  بیشتر

بازشناسی انقلاب‌های بزرگ با تأکید بر شاخصه‌ها و ابعاد بین‌المللی آنها

مسعود اخوان کاظمی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 5-35

چکیده
  بسیاری از انقلاب‌هایی که در طول تاریخ رخ داده‌اند، "انقلاب‌ ملی" و تعداد اندکی از آنها به‌عنوان "انقلاب بزرگ" شناخته می‌شوند. این انقلاب­ها دارای شاخصه­های ویژه­ای هستند که به‌صورتی آشکار آنها را از دیگر انقلاب‌ها متمایز و ممتاز می‌­سازند. این مقاله درصدد پاسخگویی به این سئوال است که انقلاب­های بزرگ چه ویژگی­هایی دارند ...  بیشتر