کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
تعداد مقالات: 2
1. جهت گیری‌مذهبی‌و‌رضایت‌زناشویی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 21-34

محمدتقی ایمان؛ عبدالعلی لهسائی زاده؛ زهرا یادعلی جمالوئی


2. بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت زناشویی در زوجین شهر کرمان

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 124-152

سوده مقصودی؛ سعید معیدفر؛ محمد توکل