کلیدواژه‌ها = هویت جنسیتی
تعداد مقالات: 2
1. زن کشاورز یا زن خانه‌دار: مطالعه‌ای درباب تحول نقش‌ها و هویت اجتماعی زنان روستایی

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی)، بهار 1397، صفحه 82-104

سهیلا علیرضانژاد


2. تحلیل جامعه‌شناختی تنوع جنبش زنان در کشورهای اسلامی منطقۀ خاورمیانه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 30-53

علی‏ محمد حاضری؛ نعیما محمدی