دیالکتیک شناسایی در بین تراجنسی ‏ها (نگاهی به تجربۀ زیستۀ ناراضیان جنسی در فرایند هویت‏ یابی)

ندا گل بهاری؛ منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 129-152

https://doi.org/10.22034/jss.2022.548978.1654

چکیده
  مقالۀ حاضر درپی پاسخ‌گویی به این پرسش است که افراد تراجنسی «هویت جنسیتی خود را چگونه و در قالب چه مضامینی درک و تجربه می‏کنند؟». به همین منظور تعداد سی مصاحبۀ نیمه‌ساخت ‏یافته با کمک روش نمونه‏ گیری نظری هدفمند و گلوله ‏برفی با تراجنسی‏ هایی که در یکی از مراحل گذار بودند یا آن را به پایان رسانیده بودند، انجام و با بهره‏گیری ...  بیشتر

زن کشاورز یا زن خانه‌دار: مطالعه‌ای درباب تحول نقش‌ها و هویت اجتماعی زنان روستایی

سهیلا علیرضانژاد

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی) ، فروردین 1397، ، صفحه 82-104

چکیده
  مداخله‌های توسعه‌ای تغییرات‌ بسیاری در زندگی زنان روستایی پدید آورده است. پرسش این است که ابعاد این تغییرات چه تأثیری بر نقش و هویت زن روستایی داشته است. برای پاسخ به این پرسش، طرح پژوهش مردم‌نگارانه طراحی و در سه روستای گوهردان، رامه و کوه‌زر اجرا شد که ویژگی‌های اقلیمی متفاوتی دارند. داده‌ها با استفاده از مشاهده و مصاحبه فراهم ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی تنوع جنبش زنان در کشورهای اسلامی منطقۀ خاورمیانه

علی‏ محمد حاضری؛ نعیما محمدی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 30-53

چکیده
  مقالۀ حاضر با استفاده از روش تحلیل بین‌کشوری به گونه‌شناسی اندیشه‌های مطرح در مورد به‌رسمیت‏‌شناسی هویت زنان در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این کشورها علی‌رغم تسلط فرهنگ اسلامی رویکردهای نظری متنوع و متناقضی درباب زنان شکل گرفته است. با توجه به نظریۀ هونت، اندیشۀ‌ به‌رسمیت‌شناسی در کشورهایی ارزش مطالعه دارد که از یک‌سو ...  بیشتر