کلیدواژه‌ها = فکر ترکیب‌کننده
تعداد مقالات: 1
1. اخلاق اقتصادی یزدیها: سازگاری فعالانه

دوره 13، 4 (دومین ویژه نامه یزد)، زمستان 1398، صفحه 111-137

10.22034/jss.2019.47856

ابوالفضل مرشدی؛ منوچهر علی نژاد