کلیدواژه‌ها = شهرستان اردکان
تعداد مقالات: 1
1. زمینه‌ها و پیامدهای ازدواج زودهنگام دختران 13 تا 16 ساله (شهرستان اردکان، یزد)

دوره 13، 4 (دومین ویژه نامه یزد)، زمستان 1398، صفحه 31-54

10.22034/jss.2019.47853

سیدرضا جوادیان؛ الهام شمالی احمدآبادی؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ محدثه عابدی