نقش دولت در حاشیه‌نشین‌سازی (مورد شهر کرمانشاه)

نگین نظری؛ محمد فرهادی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 72-96

https://doi.org/10.22034/jss.2023.542187.1619

چکیده
  مسئلۀ اصلی این مکتوب تبیین نقش دولت در حاشیه‌نشین‌شدگی در شهر کرمانشاه است. از این منظر استدلال می‌کند دولت در ایران از طریق دسترسی به رانت و توزیع آن به حاشیه‌نشین‌شدگی برخی گروه‌ها دامن می‌زند که حاشیه‌سازی برخی مناطق شهری تنها یکی از بخش‌های رؤیت‌پذیر آن است. روش این پژوهش انتقادی است و دلالت‌های پنهان داده‌های موجود را ...  بیشتر

واکاوی شاخص‌های توسعه اجتماعی ایران (رویکردی بر برنامه‌های توسعه)

سمیرا متقی

دوره 10، 2-3 ، تیر 1395، ، صفحه 183-205

چکیده
  چندلایگی و چند وجهی بودن فرایند توسعه و نقش برنامه ­های کلان دولت­ها در راستای تحقق آن، یکی از ضرورت­های پرداخت به آن به­ویژه در جوامع رو به توسعه است. توازن میان ابعاد کیفی و کمی توسعه، می­تواند کارآمدی دولت در بخش­های مختلف جامعه را تبیین کند و در مقابل، برجستگی یکی از ابعاد، سبب به حاشیه رفتن ابعاد دیگر توسعه و پیدایش تبعیض ...  بیشتر