کلیدواژه‌ها = یزد
تعداد مقالات: 4
1. زمینه‌ها و پیامدهای ازدواج زودهنگام دختران 13 تا 16 ساله (شهرستان اردکان، یزد)

دوره 13، 4 (دومین ویژه نامه یزد)، زمستان 1398، صفحه 31-54

10.22034/jss.2019.47853

سیدرضا جوادیان؛ الهام شمالی احمدآبادی؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ محدثه عابدی


2. اخلاق اقتصادی یزدیها: سازگاری فعالانه

دوره 13، 4 (دومین ویژه نامه یزد)، زمستان 1398، صفحه 111-137

10.22034/jss.2019.47856

ابوالفضل مرشدی؛ منوچهر علی نژاد