کلیدواژه‌ها = گرایش به تعلقات قومی‌ـ‌طایفهای
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-59

10.22034/jss.2019.38122

ولی بهرامی؛ محسن نیازی؛ سیدمحسن موسوی؛ مهران سهراب‌زاده