کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 5
1. مطالعة پدیدة بی‌هنجاری دینی در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایلام (ارائة نظریة مبنایی)

دوره 11، 2(ویژه ایلام)، تابستان 1396، صفحه 25-55

مقصود فراستخواه؛ جبار رحمانی؛ بهروز سپیدنامه


2. انسجام اجتماعی، دانشجو و دانشگاه در ایران

دوره 10، 4(اولین ویژه نامه فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم)، زمستان 1395، صفحه 54-87

محمدعلی زکی


3. عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر در نگرش و رفتار دانشجویان نسبت به مواد مخدر

دوره 10، 2-3، تابستان 1395، صفحه 124-153

سید حسین سراج زاده؛ یونس اکبری؛ ایرج فیضی