کلیدواژه‌ها = زن روستایی
تعداد مقالات: 1
1. زن کشاورز یا زن خانه‌دار: مطالعه‌ای درباب تحول نقش‌ها و هویت اجتماعی زنان روستایی

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی)، بهار 1397، صفحه 82-104

سهیلا علیرضانژاد