کلیدواژه‌ها = اعتماد به پزشکی
تعداد مقالات: 1
1. نگرش به مرگ نمونه‌ای منتخب از سالمندان شهرتهران

دوره 10، 2-3، تابستان 1395، صفحه 77-101

فاطمه جواهری؛ مرجانه یزدانی