کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه‌رابطه‌بین‌سرمایه‌اجتماعی‌و‌نگرش‌به‌نابرابری‌جنسیتی‌در‌شیراز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 75-96

حلیمه عنایت؛ بیژن خواجه نوری؛ نرجس نره ای


4. بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت زناشویی در زوجین شهر کرمان

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 124-152

سوده مقصودی؛ سعید معیدفر؛ محمد توکل


5. سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

دوره 1، شماره 1، بهار 1385، صفحه 159-199

غلامرضا غفاری؛ نازمحمد اونق