نویسنده = مریم اسمعیل زاده سالستانی
تعداد مقالات: 1
1. پدرسالاری، تجددِ تحریف‌شده و نمایش بدن زنانه: مطالعه‌ای در شهر رشت

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 5-34

حمید عباداللهی چنذانق؛ حسن چاوشیان؛ مریم اسمعیل زاده سالستانی